Завърши изграждането на газовия терминал Kobe LH2, който е първият в света за приемане на втечнен водород. Съоръжението е построено от Kawasaki Heavy Industries за въглеродно неутралната Асоциация за изследователски технологии при доставките на водород за енергийни нужди (HySTRA), съобщава специализираната платформа offshore-energy.biz.

Започнали са експлоатационните изпитания, вкл. и демонстрационен тест. Терминалът ще се използва за доставка на водородна енергия чрез транспортиране на втечнен водород от Австралия до Япония. Проектът е наречен Демонстрационен за установяване на верига за доставки при масов водороден морски транспорт, получена от неизползвани кафяви въглища. Проектът е субсидиран от New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO).

Терминалът Kobe LH2 има сферичен резервоар за втечнен водород с обем 2500 м3 - най-големият по рода си в Япония - включително система за товарене, специално проектирана за прехвърляне на втечнен водород между наземни съоръжения и кораби. Резервоарът позволява дългосрочно съхранение на криогенен втечнен водород, намален до температура от -253° C - една осемстотна от неговия първоначален обем.

Резервоарът се отличава с двойна корпусна вакуумно-изолационна структура, включваща вътрешна и външна обвивка с вакуумно затворен слой между тях, която трябва да предотврати преноса на топлина отвън. Освен това резервоарът е със сферичен дизайн, който е най-добрата форма за намаляване на преноса на топлина.

3e-news.net