На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определи днес цената на природния газ, която се доставя от "Булгаргаз" от 1 март. Потребителите ще плащат 28.64 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Да припомним, че през февруари утвърдената от регулатора цена на природния газ беше в размер на 30.39 лв./MWh. Въпреки понижението на синьото гориво, цените на парното, топлата вода и тока не се променят през март.

На практика няма промяна в първоначално внесеното на 8-ми февруари ценово заявление от "Булгаргаргз". По време на общественото обсъждане в края на февруари изпълнителният директор на газовото дружество Николай Павлов изрази очакване, че прогнозната цена ще се запази.

За месец април, обаче, прогнозната цена е за повишение до 33.41 лв. за MWh.

Ценовото решение на Комисията е прието в съответствие с условията на договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт" и условията по договора с азербайджанската компания и споразуменията към него, уточняват от пресцентъра на регулатора.

В утвърдената цена от 1 март на природния газ от 28.64 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище "Чирен" в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

3е-news.net