Председателят на Комисията за финансов надзор Карина Караиванова ще е следващият представител на България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие, реши правителството. Тя ще смени Калин Митрев, чиито мандат изтече.

Караиванова беше избрана на поста председател на Комисията за финансов надзор през 2016 г. с 6-годишен мандат. До момента Караиванова успя да промени начина на финансиране на Комисията, така че то да е изцяло от бизнеса. В свое изявление Караиванова посочва още, че са направени значими промени в областта на капиталовите пазари, усъвършенстван е Кодексът за социално осигуряване и застраховане.

В последните месеци имаше редица скандали именно в застрахователния сектор: покрай фалита на кипърската компания "Олимпик" и обсъжданията за въвеждане на система за задължително застраховане "бонус-малус". Сега става ясно ,че тя ще пропусне въвеждането на системата, тъй като това едва ли ще стане в следващите 1-2 месеца. Караиванова ще остане председател на КФН до март 2019 г.

По повод назначението си в ЕБВР Караиванова заяви, че приема с благодарност номинацията на българското правителство.

"Последните 2 години бяха ключови в усъвършенстването на дейността на КФН съобразно новите изисквания на европейските институции. В този период беше свършена огромна по обем и с високо качество работа по модернизирането и реформирането на секторите, за които отговаря регулаторът.  Успешно се справихме с промените в европейската регулаторна рамка, като подпомогнахме бизнеса бързо да се адаптира към изискванията на MIFIDII", пише за работата си в КФН тя.