Окончателният доклад на Междуведомствена работна група - на МРРБ и МФ, назначена да провери ремонтите на пътищата, ще влезе освен в парламента и в прокуратурата, каза пред журналисти вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев.

Близо 2,5 млрд. лв. са дадени за прикрито строителство, отбеляза министърът.

Какви са изводите от доклада

Експертите са прегледали 34 рамкови договора, подписвани между 2018-2020 г. Предмет на договорите бил текущ ремонт и поддръжка. Констатациите са се строили пътища под фасадата на "ремонт и поддръжка", като е бил заобикалян Законът за обществените поръчки.

Това значи отстраняване на повреди, зимно почистване, разчистване след катастрофи. Текущ ремонт и поддръжка не изисква одобрени инвестиционни проекти, не изисква надзор, не минава през комисия. Текущ ремонт и поддръжка не се приема за строителство. А за текущ ремонт не се дава и гаранция. Около 1000 на брой са направените възлагания по тези процедури, на стойност над 3,419 милиарда, обясни Асен Василев.

От 3,419 милиарда - 1 милиард са за текущ ремонт и поддръжка, над 2,462 милиарда са прикрито строителство, което е възложено без одобрени инвестиционни проекти, без строителен надзор, без актове и протоколи, без комисия, която да приеме качеството. Това строителство е без гаранция, изтъкна вицепремиерът.

Ако АПИ се беше придържала към текущ ремонт, нямаше да сме във финансовия казус, в който сме в момента. Нарушението на ЗОП се дължи изцяло на прикрито строителство. Става въпрос за почти 2,5 милиарда. Това е нарушение на Закона за обществените поръчки, обяви Василев.

Говорим за 3,4 млрд. публични средства, за които няма елементарна одитна сметка как са похарчени. Заданията са 906 и при 79 процента от случаите, те са за проектиране и реконструкция, вместо за текущ ремонт, като са нарушени Закона за обществените поръчки и Закона за устройство на територията. Има цели области, където законите са спазени - например в Русе и Силистра, където всички възлагания са за текущи ремонти. В огромна част от другите области възлаганията са за основни ремонти и реконструкция, посочи представител на работната група.

Подобен тип възлагания нарушават всички принципи на правовата държава, включително на закона за публичните финанси и ЗОП. При някои има завишаване на минималните единични цени, завишени разходни норми и завишени цени на труда и механизацията, каза Асен Василев. Това е правено така, защото ако бяха разходвани по правилен начин щеше да е нужно обществена поръчка, за да имат строителни книжа, надзор, количествени сметки и чак тогава строителство. Тези отсечки са незаконно строителство и са неправомерна държавна помощ за някои строителни фирми, каза министърът.

Министър Асен Василев даде пример с изхарчени един милион лева за прокарване на един метър водопровод на строителен обект в пловдивско село.

Какво да се направи

Ще поискаме ДНСК да мине по всяка една отсечка, да направи реални проверки, за да види дали отговарят на всички изисквания и какво реално са свършили строителите, каза Василев. Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) ще провери всички възлагания, за да се види къде има недобри финансови практики и директни измами. Изпращаме доклада и към прокуратурата с препоръка да се привлекат под отговорност длъжностите лица, сложили подписите си, защото в много случаи има най-малко документна измама.

Ако ДНСК реши, че пътищата са добре построени, ще се наложи да се определи, че тези пътища са търпими, да се уреди гаранцията, поддръжката и реда за ползване на тези отсечки. Целта е да сме сигурни, че пътищата отговорят на правилата за безопасност и качество. Предлага се да се плати само тази част, която представлява облагодетелстване на държавата, ако не бъде заплатено.