Правилата за организиран борсов пазар на природен газ на Газов хъб Балкан са обективни и създават равнопоставеност на участниците. Такива са и правилата на втората газова борса - Българска енергийна търговска платформа (БЕТП). Около това становище най-общо се обединиха участниците в общественото обсъждане, проведено в онлайн режим в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по проектите за Правила на организиран борсов пазар, предлагани от двете газови борси.

Не липсваха и забележки по някои от правилата, но те се отнасяха по-скоро до поправки в енергийния закон. Проблем, който не е в правомощията на регулатора. Някои от участниците в общественото обсъждане отличиха като по-добри условията за обезпеченост на сделките на втората газова борса - БЕТП, но повечето изисквания бяха насочени към Газов хъб Балкан, тъй като в момента това е работещата борса в България, докато на БЕТП на този етап още не се осъществява търговия.

Подробно (в проектите за Правила) и от двете борси са изброени почти всички хипотези за уреждане на отношенията между търговци и борса. Има само няколко неща, които искам да отбележа по-скоро като проблем, на който от Газов хъб Балкан трябва да обърнат внимание, заяви в изказването си Веселин Тодоров, председател на управителния съвет на Асоциация на търговците и производителите на природен газ и водород.

Той подложи на критика частта, касаеща финансовите услуги и механизми за управление на кредитния риск и в частност за предвидената за случай "кредитна матрица". По думите на Тодоров, тя не е достатъчна за предотвратяване на пазарни манипулации и липсата на достатъчно обезпечение създава несигурност и може да се отрази на работата на Газов хъб Балкан, а в допълнение се изкривява и свободният пазар.

"Докато във втората борса (БТЕП) няма кредитна матрица, там предварително се искат разрешения да се сключват сделки на обезпечителен пазар, то при Газов хъб Балкан имаме нещо, което е наречено "кредитна матрица" и няма обезпечение. От тази гледна точка липсата на обезпечение създава несигурност, защото когато два субекта се срещнат и осъществят някаква сделка, макар и малка или голяма има несигурност по отношение на това дали ще бъдат изпълнени финансовите задължения на едната или другата страна", каза Тодоров, като изрази очакване това да бъде променено чрез въвеждане на клирингова къща.

"Дотогава на Газов хъб Балкан ще действа нещо, което е наречено кредитна матрица, която е една обикновена екселска таблица, в която всеки потребител на Газов хъб Балкан вътре в нея отбелязва с кой търговец да търгува и с кого не. Сами разбирате, че това вече не е свобода. Тук елементът на свободния пазар се изкривява, тъй като може се зачеркват определени търговци, с които ние искаме да търгуваме", каза Тодоров като допълни, че "се губи елемента на свободната търговия, която да бъде анонимна", и даде пример как недобросъвестен търговец може по думите му "да блокира борсата на природен газ". Разбира се председателят на Асоциацията каза, че по темата вече е воден разговор с ръководството на Газов хъб Балкан. "Те знаят много добре за проблема и казват, че чисто системно е направено така, че да не могат да се случват манипулации на пазара. Да, но от друга точка това е нож с две остриета. Може да не се случват манипулации чисто технически, но при отбелязване на един или друг контрагент може да се случват такива манипулации. Това е най-главният проблем. Всичко друго е коректно, правилата са точни", подчерта председателят на Асоциация на търговците и производителите на природен газ и водород попита кога може да се очаква клиринг, за да отпадне този проблем.

Изпълнителният директор на Газов хъб Балкан Кирил Равначки от своя страна по-късно заяви, че са наясно, че "кредитната матрица" е временно решение. "Същевременно трябва да отбележа, че като решение матрицата, а и съобразно Правилата (за търговия на организиран борсов пазар на природен газ) пазарните участници нямат право да посочват само един участник. В правилата ясно е отбелязано, че трябва да посочат поне двама. Активно работим по имплементирането на клирингови процеси и клирингова къща", каза Равнички като уточни, че са в преговори с много партньори и се опитват да "селектират такъв тип партньор, който да не създава допълнителни проблеми", но отбеляза, че не може да се ангажира със срок.

Весели Тодоров обърна внимание и на друг проблем - определянето на цената за дисбаланс.

"Вече, като имаме две борси как определяме цената за дисбаланс?", попита той като се спря на прилагането и промяната на т.нар. "малка корекция", според правилата за изчисляване на дневна такса дисбаланс при изискването за три сделки.

"В правилата за изчисляване на дневна такса дисбаланс е казано и управителния съвет на Булгартрансгаз е взел решение, че в общия случай цената за дисбаланс се определя на плюс/минус осем процента малка корекция от администрираната цена на Булгаргаз. Дотук добре. Въпросът е, че тази малка корекция се променя, когато има извършени над три сделки над обем от 1500 МВт за деня. Въпросът е къде са извършени тези три сделки? На коя борса? На едната борса, на другата борса, или на двете заедно?", попита Тодоров, като подчерта, че търговците искат правила, които да им позволяват да управляват собствените си портфолиа.

Тодоров постави и въпрос за по-голяма гъвкавост на графиците за търгуваните на Газов хъб Балкан времеви продукти, като се мотивира с голямата динамика на пазара на природен газ. Изпълнителния директор на Газов хъб Балкан от своя страна посочи вече постигнатия напредък и възможност за преразглеждане на други.

Допълнително председателят на Асоциация на търговците и производителите на природен газ и водород обърна внимание на една от промените в енергийния закон, според която абсолютно всички договори за търговия с природен газ, които са със срок на действие по-малко от една година, трябва да минават през борсата. "Важно е да се отбележи, че по този начин се изкривява пазара. Понякога търговците имат нужда извън борсовите отношения да уредят свои сделки. Не е задължително това да минава през борсата", каза Тодоров, като изрично посочи, че това не е въпрос, който е в правомощията на регулатора.

Главният юрист на Булгартрансгаз Боряна Брънгова видя възможност Газов хъб Балкан да облекчи условията за участниците на пазара. На свой ред Марин Филиповски от Булгаргаз заяви, че от дружеството са констатирали, "че за разлика от другата платформа (Газов хъб Балкан), правилата за работа на организиран борсов пазар на БЕТП включва 100 % механизъм за обезпечаване на плащанията по сделките и въвеждането на клирингова къща, която да обезпечава на 100 % и да гарантира сделките и на двете страни.

Становища по проектите за Правила за организиран борсов пазар на природен газ могат да бъдат внесени в КЕВР в срок до 14 дни. Комисията ще се произнесе с окончателно решение след закрито заседание на 17 юни, обяви председателят на регулатора Иван Иванов в края на дискусията.

3e-news.net