Пазарите на акции по света и у нас изпращат един горещ юли както като температури, така и като борсова търговия, приключила със силна волатилност и в крайна сметка с преобладаващи печалби. Повечето наблюдатели свързват това с т. нар. сезон на отчетите - до края на юли всички публични компании по света са длъжни да представят междинните си корпоративни отчети за първото полугодие на 2021 година. Пазарните участници бяха приятно изненадани от финансовите резултати, които според анализаторите на американската инвестиционна банка Goldman Sachs, над 65% от големите компании в Европа и САЩ са се върнали по приходи на нивата отпреди пандемията.

"Иĸoнoмичecĸoтo възcтaнoвявaнe, пocлeдвaлo минaлoгoдишния cпaд зapaди СОVІD, заедно с финансовата подкрепа на централните банки и правителствата от двете страни на Атлантическия океан са "главните виновници" това да се случи", обобщават от инвестиционната компания Albert Bridge Capital, която управлява над 1 млрд. долара активи. Нейни анализатори са сравнили коефициентите на два индекса - американския Russell 1000 и неговия европейски аналог Euro Stoxx Total Market, които отчитат съотношението между корпоративните печалби/загуби и динамиката на цената на техните акции. Оказва се, че над 60% от включените в двата индекса компании са повишили печалбите на акциите си, а изводът е, че като цяло американските акции са по-скъпи от европейските. "Изглежда, че инвеститорите дават предпочитанията си на американските ценни книжа и подценяват европейските", обобщава Дрю Дикинсън, инвестиционен директор на Albert Bridge Capital, цитиран от "Блумбърг".

Изводите от подобни проучвания не са напълно приложими за Българската фондова борса (БФБ), поради ниската ликвидност, но и на нашата борса бяха представени финансови отчети за първото полугодие на 2021 година, които показаха възстановяване след пандемичната криза. Месечната равносметка е, че и четирите индекса отчитат през юли средно над 3 на сто ръст, а BG REIT дори скочи с 6.06%, следван от BGTR 30 (+3.78%), SOFIX (+3.65%) и BGBX 40 (+3.02%).

През отминалия втори летен месец юни, обаче, има съществено разминаване на пазарите от двете страни на Атлантическия океан - в Западна Европа се оформи паритет - колкото са печелившите, толкова са и губещите, докато в Ню Йорк и трите измерителя завършват месеца на печалба.

С най-висок месечен ръст приключи общоевропейският STOXX 600 (+1.08%), следван от френския САС 40 (+0.91%) и италианския FTSE MIB (+0.32%). От губещите измерители с най-голям месечен спад е испанският IBEX 35 (-2.60%), следван от британския FTSE 100 (-1.28%) и германския DAX (-0.68%).

На "Уолстрийт" с най-голямо месечно повишение е щширокият S&P 500 (+0.99%), изпреварвайки Dow Jones (+0.43%) и технологичния Nasdaq (+0.23%).

Седмичната равносметка (26-30 юли) показва, че четири от основните индекси в Западна Европа завършват на печалба, а два с понижения: С най-висок ръст приключва италианският основен индекс FTSE MIB (+1.19%), следван от френския САС 40 (+0.76%), британския FTSE 100 (+0.20%) и общоевропейският STOXX 600 (+0.05%). На загуба са германският DAX (-0.70%) и испанският IBEX 35 (-0.41%).

През отминалите пет работни дни на загуба са и трите индекса на "Уолстрийт", като най-голям е седмичният спад на технологичния Nasdaq (-1.11%), следван от широкия S&P 500 (-0.36%) и измерителя на щатските "сини чипове" Dow Jones (-0.35%).

Равносметката за българския пазар на акции

Българската фондова борса (БФБ) се върна към печалба в края на юли (26-30), след като в предходната седмица беше на загуба. През отминалата последна пета работна седмица на миналия месец с най-голямо седмично повишение завърши имотният BG REIT (+3.07%), следван от равно претегления BGTR 30 (+2.25%), широкия BGBX 40 (+2.22%) и българския измерител на "сините чипове" SOFIX (+1.00%). Докато седмица по-рано (19-23 юли) с най-голямо седмично понижение завърши равно претегленият BGTR 30 (-0.53%), следван от широкия BGBX 40 (-0.33%), имотния BG REIT (-0.24%) и българският измерител на "сините чипове" SOFIX (-0.22%), която се оказа и първата седмица на загуба и за четирите измерителя на БФБ за юли.

Преди това две седмици по ред БФБ беше на печалба: през третата седмица на юли (12-16) с най-висок ръст завърши BG REIT (+1.45%), следван от SOFIX (+0.85%), BG TR30 (+0.56%) и само BG BX40 беше на минимална загуба (-0.04%); преди това (5-9 юли) SOFIX излезе начело по ръст (+1.91%), следван от BG BX40 (+1.69%), BG TR30 (+1.61%) и с най-слабо нарастване завърши BGREIT (+0.03%). Докато през първата непълна седмица (28 юни - 2 юли) с най-голямо понижение завърши широкият BG BX40 (-1.14%), следван от българския индекс на 15-те най-ликвидни компании SOFIX (-0.95%) и равно претегления BG TR30 (-0.52%), единствен с повишение от 0.89% приключи имотният BGREIT. В крайна сметка, лятната равносметката (от 1 юни до 30 юли) е много добра, тъй като и четирите измерителя са със значителни печалби: начело е SOFIX (+8.12%), следван от BG TR30 (+7.49%), BGREIT (+7.37%) и BG BX40 (+6.31%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 31 август), заради коронавирусната пандемия, до 30 юли 2021 година, SOFIX e със значителен ръст от 24.66%, а от началото на 2021 г. повишението е още по-голямо, с 27.46% и общ оборот от 68 953 896 лева за седемте месеца.

Отминалата седмица ще се запомни и с придобиването на бизнеса на чешката ЧЕЗ Груп в България от Еврохолд България. Най-вероятно и заради това двете публични дружества на ЧЕЗ - Разпределение и Електро, попаднаха в групата на най-печелившите емисии (виж по-надолу). Сделката беше финализирана на 27 юли за изкупуване на 7-те дъщерни дружества на чешката енергийна компания в България за 335 млн. евро от Eastern European Electric Company (EEEC), която е 100% собственост на Еврохолд България. В резултат на транзакцията, която вече беше одобрена от всички компетентни местни регулатори, Еврохолд придобива 67% от най-големия дистрибутор на електроенергия в България - ЧЕЗ Разпределение България (с 40% пазарен дял) и най-големия доставчик на електроенергия - ЧЕЗ Електро България, както и 100% от капитала на най-големия лицензиран търговец на електроенергия - ЧЕЗ Трейд България.

За отбелязване е също така, че едно от трите дружества, които се търгуват на пазара за развитие на малки и средни предприятия beam на БФБ ИмПулс I АД (IMP1) обяви, че увеличението на капитала в размер на 5.334 млн. лв. е вписано в Търговския регистър на 28 юли. Така след увеличението капиталът на дружеството е 5 924 266 лева, разпределен в 5 924 264 броя обикновени поименни безналични акции клас "А". Очаква се решение на Централен депозитар всички акции от този клас да бъдат пуснати за търговия, но все още няма срок. През отминалата седмица (на 26, 27 и 28 юли), обаче, бяха реализирани последните сделки с 38 376 права от временната емисия за 51 487 лева (виж по-надолу най-губещите емисии).

Въпреки че и четирите индекса са на печалба,

БФБ отчете по-нисък оборот

спрямо предходната седмица (19-23 юли), като са осъществени 1 454 сделки с 2 220 024 лота за 7 922 892 лева, спрямо 1 200 сделки с 2 670 303 лота за 10 399 127 лева или с 254 сделки повече, но с 450 279 лота и 2 476 235 лева по-малко.

Прави впечатление, че седмичен оборот над 200 000 лева през периода 26-30 юли са реализирали 9 дружества, спрямо 6 в предходната седмица. На върха е Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (CAPM) с 18 сделки с 1 312 000 лева; Индъстри Дивелъпмънт холдинг АД (IDH) с 15 сделки за 837 800 лева; Инвестиционна Компания Галата АД (GTH) с 20 сделки за 826 220 лева; Алтерон АДСИЦ (ALT) с 6 сделки за 708 982 лева; Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) с 49 сделки за 481 257 лева; Кепитъл Консепт Лимитед АД (CCL) с 1 сделка за 289 520 лева; Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ (SBPF) с 5 сделки за 264 620 лева; Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) със 103 сделки за 228 180 лева; Родна Земя Холдинг АД (HRZ) с 8 сделки за 206 416 лева.

В групата на най-търгуваните емисии отново попаднаха Родна Земя Холдинг АД (HRZ) и Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (CAPM), които и в предходната седмица бяха сред най-оборотните дружества на БФБ.

Както вече посочихме, в края на юли приключи междинният т. нар. сезон на отчетите на публичните дружества за първото полугодие на 2021 г., които традиционно предизвикват повишена активност за търговия и на БФБ. Пример за това от отминалата седмица е Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) с най-много сделки, макар обемът да е малко над т. нар. седмична граница от 200 000 лева. От него е видно, че дружеството отчита нетна печалба от 5,717 хил. лева, която е близо три пъти по-голяма за предходния период (второто полугодие на 2020 г.), когато е отчетена печалба от 2,084 хил. лева. За отбелязване е, че за отчетния период са реализирани директни продажби на 12.523 декара земеделски земи. Освен това, към 30 юни 2021 г. дружеството има сключени за стопанската 2020-2021 година договори за наем и аренда на 169 301 декара, които съставляват 85.83 % от земите, закупени до момента.

При повишение и на четирите индекса, логично

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 48% за печелившите към 24% за губещите и 28 на сто без промяна. При другите показатели съотношението също е в полза на печелившите: при търгуваните емисиите (48% печеливши към 24% губещи и 28 на сто без промяна), при сделките (69% печеливши към 23% губещи и 8 на сто без промяна) и при обемите обороти (40% печеливши към 31% губещи и 29 на сто без промяна).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (26-30 юли) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на печалба:

- при SOFIX е отчетено повишение с 1.00%, след като в предходната седмица беше със спад от 0.22%. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те най-ликвидни компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 534 801 лота за 1 530 986 лева;

- при BGBX 40 нарастването е с 2.22%, след като в предходната седмица се понижи с 0.33%. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 873 175 лота за 4 051 817 лева, който е най-големият оборот между четирите индикатора;

- при BGTR 30 повишението е с 2.25%, след като в предходната седмица беше отчетена загуба с 0.53%. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 808 445 лота за 3 846 114 лева;

- имотният BG REIT е с най-високо повишение от 3.07%, след като в предходната седмица беше със спад от 0.24%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 226 740 лота за 575 882 лева.

Най-печелившите акции

- Индустриален Холдинг България АД (IHB) е начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 25.78% и седмичен оборот от 132 248 лева, след като в предходната седмица беше в групата на най-губещите акции със спад от 5.19% и седмичен оборот от 33 972 лева. Последната цена за миналата седмица е 1.610 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 172 915 035 лева от 137 472 823 лева седмица по-рано;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) е с повишение от 16.28%, седмичен оборот от 1 745 лева, при последна цена от 0.750 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 13 769 137 лева от 11 841 458 лева преди три седмици, когато на 7 юли са реализирани сделки с 2 418 лота за 1 609 лева;

- ЕМКА АД (EMKA) е с повишение от 10.43%, седмичен оборот от 39 636 лева, при последна цена от 3.600 лв./акция и пазарна капитализация от 78 119 014 лева;

- Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (BREF) е с нарастване от 7.48%, седмичен оборот от 82 007 лева, при последна цена от 2.300 лв./акция и пазарна капитализация от 79 676 428 лева;

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) е с ръст от 7.14%, седмичен оборот от 88 000 лева, при последна цена от 30 000.000 лв./акция и пазарна капитализация от 150 000 000 лева;

- ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) е с повишение от 6.38%, седмичен оборот от 187 572 лева, при последна цена от 300.000 лв./акция и пазарна капитализация от 578 400 000 лева.

Най-губещите акции

- Кораборемонтен завод Одесос АД (ODES) е начело на групата на най-губещите емисии със спад от 10.43%, седмичен оборот от 16 670 лева, при последна цена от 103.000 лв./акция и пазарна капитализация от 60 424 126 лева;

- Фазерлес АД (FZLS) е с понижение от 8.57%, седмичен оборот от 122 494 лева, при последна цена от 19.200 лв./акция и пазарна капитализация от 9 888 000 лева;

- Ломско пиво АД (LOMP) е на загуба с 7.19%, седмичен оборот от 11 655 лева, при последна цена от 0.258 лв./акция и пазарна капитализация от 1 161 000 лева;

- ИмПулс I АД (IMP1) след като две поредни седмици беше в групата на най-печелившите емисии, през отминалите пет работни дни цената на правата, които се търгуват на пазара за развитие на малки и средни фирми beam на БФБ, се понижи с 6.14% и седмичен оборот от 51 486 лева, след като в преходната седмица отечете нарастване с 11.69% и седмичен оборот от 157 036 лева. През отминалата работна седмица последната цена е 1.300 лв./право и по-ниска пазарна капитализация до 6 934 200 лева от 7 387 590 лева седмица по-рано;

- Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) е със спад от 5.85%, седмичен оборот от 43 560 лева, при последна цена от 6.760 лв./акция и пазарна капитализация от 126 656 029 лева.

*Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

3e-news.net