Да бъде създадена съвместна работна група между България и Сърбия, която на оперативно равнище да ускори изграждане на междусистемната газова връзка между двете държави. За това се договориха министърът на енергетиката на Република България Теменужка Петкова и зам.-министър председателят и министър на минното дело и енергетиката на Република Сърбия Зорана Михайлович, която бе на еднодневно работно посещение в България.

Линейната част на междусистемната връзка България-Сърбия е с дължина около 62 км на българска територия и 108 км - на сръбска. За пълната реализация на обекта се предвижда изграждането на две автоматични газорегулиращи станции, една газоизмервателна станция - Калотина, както и две газопроводни отклонения за гр. Сливница и гр. Драгоман. След изграждането й, газовата връзка ще бъде с пропускателна способност 1,8 млрд. м3/г., с възможност и за реверсивен поток. Очаква се тя да бъде завършена до месец май 2022 г.

Изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" ЕАД Владимир Малинов заяви, че на 22 февруари са отворени офертите на кандидатстващите компании за строителната част от проекта. "Единадесет кандидати подадоха документи за участие в конкурса, сред тях има международни компании. Очакваме строителните дейности да започнат през месец май", подчерта Малинов. По неговите думи, реализацията на проекта ще осигури възможност на Сърбия да получава газ и от терминала край Александруполис, където нашите западни съседи също са заявили капацитет.

Зорана Михайлович информира, че през следващата седмица предстои да бъде обявена тръжна процедура за избор на строител на газопровода на сръбска територия.

Теменужка Петкова припомни, че реализацията на интерконектора е осигурено финансиране в размер на 27 млн. евро по Механизма за свързване на Европа и 2.7 млн. евро по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".

Петкова, Михайлович и Владимир Малинов посетиха бъдещата точка на свързване и мястото, където ще бъде изградена газоизмервателна станция на интерконектора в района на Калотина.

Участниците в срещата се съгласиха, че трите проекта - междусистемните връзки с Гърция и Сърбия и терминала за втечнен природен газ край Александруполис се изграждат в синергия и са от полза за целия регион.