Около една трета от европейските мрежи са на възраст над 40 години. Бърз физически ремонт би бил невъзможен, така че добавянето на слой от цифрови технологии е ключът към подготовката им за разпределено и периодично производство от възобновяеми източници, увеличеното търсене на електроенергия от транспорта, термопомпи и други сектори. Тази дигитализация ще спомогне за осигуряване и на енергия ефективност на всички нива.

Ето защо ЕК очаква около 584 млрд. евро инвестиции в електрическата мрежа на Европа между 2020 г. и 2030 г., от които значителни 170 млрд. евро ще отидат за цифровизация. Тук Gridspertise (част от групата Enel) излага амбициите и политиките на ЕС, преди да обясни как тяхната гама от доказани решения за цифровизация може да изиграе ролята си в подкрепа на европейските системни и разпределителни оператори. Данните са публикуван в специализирания сайт Energypost.eu.

Следващото десетилетие ще видим бързо ускоряване на прилагането на цифрови технологии за електрическите мрежи в Европа. Геополитическата ситуация прави още по-неотложна пълната декарбонизация на сектора за производство на електроенергия и повишаване на цялостната ефективност на енергийната система, също чрез добавяне на нови гъвкави енергийни източници и инвестиране в интелигентни цифрови мрежи. Сега нов план за действие относно "Дигитализация на енергийната система", представен от ЕК през октомври, определя дългосрочна стратегия за инвестиции и координирани европейски политики към цялостно цифрово преустройство на енергийната система.

Комисията предвижда бърз растеж на възобновяемите енергийни източници, за да се постигнат целите за климата и да се намали зависимостта от руските изкопаеми горива. Целта за намаляване на емисиите на парникови газове с 55% и достигане на дял от 45% възобновяеми енергийни източници през 2030 г. изисква, наред с други действия, и инсталиране на слънчеви панели на покривите на всички търговски и обществени сгради до 2027 г., а на всички нови жилищни сгради до 2029 г.

3eNews