ЕС преговаря с Демократична република Конго, водещ източник на минерали за батерии и възнамерява да води разговори и с други африкански страни, за да увеличи доставките на суровини от жизненоважно значение. Това съобщи днес високопоставено лице от ЕС, цитирано от Ройтерс и БТА.

Като част от усилията за намаляване на зависимостта от Китай, който доминира в доставките на минерали, необходими за прехода към нисковъглеродна икономика, Законът на ЕС за критични суровини, който още не е влязъл в сила, поставя цели за разработване на алтернативни източници.

ЕС е сключил понастоящем партньорства със страни като Канада, Казахстан, Намибия и Украйна и обяви, че предстои сключването на такива с Аржентина и Чили.

Партньорствата на ЕС за критични материали предлагат инвестиции, сътрудничество по отношение на проучвания и иновации, развитие на инфраструктура и повишаване на квалификация.

ЕС обаче среща сериозни трудности да догони Китай.

В плана на ЕС за дефицитните полезни изкопаеми се посочва, че 63 на сто от кобалта в света, който се използва в батериите на електрическите автомобили, се добива в Демократична република Конго, а 60 на сто се преработва в Китай.