На фона на мрачните прогнози на шефа на "Булгаргаз" Людмил Йоцов работата по интерконектора Гърция - България напредва бързо и в момента. В периода от 16 до 19 август двата български газопреносни оператора - ICGB и "Булгартрансгаз" ще свържат технологично мрежите си. Това става ясно от анонс на интернет страницата на "Булгартрансгаз" за предстоящо присъединяване на нов капацитет за пренос на природен газ. Информацията засяга и местните газови компании и газоразпределителни дружества, защото са възможни смущения при доставките.

Свързването на газопреносните мрежи на IGB с "Булгартрансгаз" ще е недалеч от Стара Загора, където вече е изградена модерна газоизмервателна станция на интерконектора*. 

Станцията са намира на метри от транзитния газопровод на "Булгартрансгаз" и всички съгласувателни действия с институциите за предстоящото свързване вече са завършени. Присъединяването ще се извърши в землището на с. Малко Кадиево.

Другата газоизмервателна станция се намира в гръцкия град Комотини и с по-голяма площ. Причината е, че при нея има изградена директна връзка с Трансадриатическия газопровод TAP и с гръцката газова мрежа. Именно чрез TAP и IGB се очаква да започнат доставките на по-евтин природен газ за страната ни в началото на есента.

*Газоизмервателната станция разклонява газопровода като намалява налягането и измерва газа за различните потребители

3e-news.net