По предварителни сезонно изгладени данни през юни 2020 г.оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени нараства с 0.9% спрямо предходния месец, съобщи НСИ.

През юни 2020 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, намалява с 18.1% в сравнение със същия месец на предходната година.

Какви са месечните изменения

През юни 2020 г. се наблюдава увеличение на оборота спрямо предходния месец при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - със 7.0%, и при търговията на дребно с нехранителни стоки - с 3.4%.

Графика: НСИ

Намаление на оборота е регистрирано при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 1.0%.

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали най-съществен ръст е отчетен при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 60.4%, и при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 5.9%.

Понижение на оборота е регистрирано при търговията на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки - с 1.4%.

Годишните изменения

През юни 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. се наблюдава спад на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 24.6%), търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 20.6%) и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 13.1%).

Графика: НСИ

По-значителен спад в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистриран при: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 27.4%, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 20.1%, и търговията на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки - с 16.7%.

Увеличение е отчетено при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 35.5%