"Булгаргаз" ЕАД внесе в КЕВР заявление за утвърждаване на цена за април 2023 г. в размер на 103,08 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Така предложената цена е с 3.42% по-ниска от утвърдената регулирана цена за март 2023 г., се казва в съобщение на дружеството.

Утвърдената от КЕВР цена на природния газ за месец март е 106,74 /MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) - намаление с повече от 14 % спрямо февруари (124,34 лв./MWh). 

"Булгаргаз" оповести и прогнозната цена на природния газ месец май 2023 г. - 92,54 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) или с 10.23% по-ниска от внесената за утвърждаване цена за април 2023 г.

Окончателното предложение за утвърждаване на цена на природния газ за април 2023 г. ще бъде депозирано в КЕВР на 1-ви същия месец, като отчете котировките на ценообразуващите компоненти към 31 март 2023 г. Респективно на 1 май 2023 г. "Булгаргаз" ще внесе окончателното предложение за утвърждаване на цена на природния газ за месец май 2023 г. при отчитане на котировките на ценообразуващите компоненти към 30 април 2023 г.