"Булгаргаз" ще продължи и през месец май, както и през следващите месеци да предлага природен газ на клиентите си на по-ниски цени от световните пазари с около 10-11 процента. Това заяви по време на общественото обсъждане в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) изпълнителният директор на държавното газово дружество Николай Павлов.

В рамките на днешното обсаждане бе разгледан докладът на работната група към КЕВР по заявлението на "Булгаргаз" за прогнозна цена на синьото гориво за месец май в размер на 35,74лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), по която да продава природен газ на крайните снабдители, на които е издаден лиценз за производство и пренос на топлинна енергия.

Тази стойност включва компонента за дейността "обществена доставка" и съответно "задължения към обществото", които поради конфиденциалност на информацията не се посочват.

По думите на изпълнителния директор на "Булгаргаз" Николай Павлов, докладът на работната група към КЕВР потвърждава коректността на образуване на цената на газа от страна на дружеството.

Предложената в заявлението цена на природния газ за утвърждаване от регулатора отразява движението на петролните продукти и цените на европейските газови пазари към 9 април 2021 г. обобщи Павлов и припомни, че предложената цена е прогнозна.

Цените на "Булгаргаз" следват, както ценовото развитие на петролните продукти, така и цените на европейските газови пазари, които продължават да се покачват, което се дължи на студеното време през последните два месеца и на започналия период на нагнетяване (на природен газ в подземните газохранилища - бел. авт.), обясни изпълнителният директор на дружеството.

"Искам да подчертая две неща, които са важни. През зимния сезон, когато потреблението в страната е няколко пъти по-високо в сравнение с това през летния сезон, "Булгаргаз" успя да предложи цени на газа, които са значително по-ниски в сравнение с тези на европейските газови пазари, включително и тези в региона", отбеляза Павлов.

По неговите думи в парично изражение "това ценово предимство е в размер на 98 милиона лева, от което са се възползвали всички потребители на природен газ в страната, включително индустрия и битови потребители".

Второто важно нещо, по думите на Павлов, е, че осреднената продажна цена на "Булгаргаз" за периода 1 юли 2020 г. - 30 април 2021 г. е по-ниска от определената от КЕВР прогнозна цена на природния газ, която се използва за определяне на цената на топлинната енергия по наши изчисления малко над 12 процента.

3e-news.net