58,10 лв./MWh (без акциз и ДДС) е окончателно предложената цена за юли 2024 г., по която "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Това се казва в съобщение на обществения доставчик.

Така предложената цена е с 2,43 процента по-ниска от действащата през юни и с около 4.70 EUR/MWh по-ниска от текущата стойност на индекс TTF "месец напред" за юли 2024 г., отбелязва "Булгаргаз".

Предложената ценова заявка е окончателна; по-късно през деня КЕВР трябва да определи месечната цена.

С първото си заявление, представено в средата на юни, общественият доставчки оферира по-малко намаление - с 1,28%, спрямо действащата цена, или 58,79 лева за MWh. 

Утвърдената за месец юни цена на природния газ е 59,55 лв за MWh.