Камарата на строителите в България и Българска браншова камара "Пътища" категорично се противопоставят на разпространяването на подвеждащи и неверни информации за изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани с подкрепата на европейските фондове и от държавния бюджет. Това се казва в разпространена до медиите декларация на двете браншови организации.

В изявлението се отбелязва, че строителните фирми, независимо дали са български или чуждестранни, винаги са спазвали стриктно националното и европейското законодателство, създавайки честна и прозрачна конкурентна среда и ясни правила в бранша. Подчертава се, че всички конкурси и обществени поръчки се провеждат съгласно действащата нормативна уредба и вярваме, че в България институциите гарантират тяхната законност и прозрачност.

Браншвите организации обаче свързват зачестилите, според тях несъстоятелни атаки срещу строителните фирми за некачествено изпълнени проекти, с наближаващите извънредни парламентарни избори на 2 април и предстоящите наесен редовни местни избори.

КСБ и на ББКП отхвърлят опитите строителният отрасъл да бъде въвличан в политически битки. В декларацията се приветства "желанието на министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков да провери как са разходени държавните и европейските средства". Но се казва също така, че "обявяването на прогнозни, а не на крайни резултати, създава некоректни внушения и превръща проверките в бутафория".

На няколко пъти, откакто е служебен министър, Иван Шишков казва, че пътищата са строени с по-малко асфалт от необходимото. Твърденията му предзивикаха дори главния прокурор Иван Гешев, който поиска информация за нередностите при строителството и поддържането на пътищата. 

Двете браншови организации обаче смятат, че всички договори за възлагане на строителни дейности са реализирани и приключени законосъобразно и под контрола и одита на българските и европейските институции. И изтъкват, че "това не е първият опит за оклеветяване на заетите в строително-инвестиционния процес - не само на строителните компании, но и на проектантите, надзорниците, възложителите". "Всеки един от тях стриктно следва националното и европейското законодателство и не заслужава подобно отношение към работата му."

Като български строители и европейски граждани сме категорични, че не толерираме омаловажаването на постигнатия напредък, се казва в изявлението.

Деклацията завършва с призив към политиците да бъде прекратено "безотговорното говорене" за работата на членовете на двете организации, "което не е подкрепено с конкретни доказателства". За браншовиците е "абсолютно неприемливо да бъдат опорочавани усилията на всички участници в строително-инвестиционния процес". Те категорично възразяваме "срещу опитите за дискредитиране на бранша" и уверяват, че ще им се противопоставят по всички допустими от закона и морала начини.