С 15,8 на сто е била по-висока среднопретеглената цена на енергийната борса при сегмента "Пазар Ден напред" през септември в сравнение с предходния месец август. Това показват последните данни на Българската независима енергийна борса /БНЕБ/, публикувани на сайта на борсата.

Данните сочат, че през септември среднопретеглената цена на тока се е търгувала за 93,78 лева за мегаватчас (лв./MWh), докато през август електроенергията се продавала средно за 81,01 лв./MWh, което е с 12,77 лв. (15,8 на сто) по-малко.

Средната цена базов товар на електроенергия през септември е 92,43 лв./MWh, което е с 14,20 лв. (18,1 процента) повече в сравнение с август, когато тя е била 78,23 лв.

През септември средната цена на пиковия товар /9.00-20.00 ч./ електроенергия също се е търгувала по-скъпо. Ако през август средната цена в тези часове е била 91,39 лв., то през септември тя е се е продавала с 14,8 на сто по-скъпо - или 104,95 лв., което е с 13,56 лева повече.

Повишение се отчита и при средната цена на извънпиковия товар /1.00-8.00 ч.; 21.00-24.00 ч./. През август в този диапазон токът се е продавал средно за 65,08 лв., докато през септември извънпиковият товар на тока се е продавал с 14,83 лв. повече - или 79,91 лв., което е повишение от 22,8 процента.

Най-ниската отчетена цена на тока на енергийната борса през септември е била 31,47 лв., докато през август - 19,03 лв. Тук разликата е от 65,4 процента или 12,44 лв.

Повишение от 34,2 процента се отчита и при най-високата цена на електроенергията на едро през септември. През последния месец най-скъпият ток, който е бил отчетен на енергийната борса, е 244,24 (лв./MWh), докато през август той се продавал с 62,31 лв. по-малко - 181,93 (лв./MWh).

Статистиката за средните почасови цени при сегмента "Пазар Ден напред" показва, че най-скъпо се е продавала електроенергията към 16.00 часа - около 110 лв./ MWh., докато най-евтин е бил токът към 3.00 - 4.00 часа - малко над 50 лв./ MWh.

При среднодневните цени пикът е бил на 17 септември, когато цената на тока е достигнала малко над 180 лв./ MWh. На 6 септември БНЕБ е отчела най-ниска цена на електроенергията на едро - малко под 60 лева за мегаватчас.

Българската независима енергийна борса е направила и статистика за промените в тенденциите на среднопретеглените месечни цени при сегмента "Пазар Ден напред". Тя показва, че през септември 2017 г. среднопретеглената месечна цена на борсата е била 76,86 лв., през октомври - 86,02 лв., през ноември 85,70 лв., през декември - 81,09 лв. През първия месец на тази година среднопретеглената месечна цена на БНЕБ е била 76,19 лв. През февруари 2018 г. - 74,84 лв., през март - 58,41 лв., през април - 58,07 лв., през май - 79,70 лв., през юни - 72,86 лв. и 67,78 лв. през юли, през август - 81,01 лв.

Общо търгуваният базов обем на енергийната борса през последния месец септември, при "Пазар Ден напред", е бил 547 594 MWh, докато през август - 581 891 MWh. Това е с 5,9 процента по-малко. През последния месец пиковият обем, който е достигнат от БНЕБ, е бил 289 734 MWh. През август борсата в диапазона 9.00-20.00 ч. е отчела 322 364 MWh, което е с 32 630 MWh (10,1 процента) повече в сравнение със септември.

Извънпиковият обем през септември е бил 257 860 MWh, докато през август 259 527 MWh. Изменението е от 1 667 MWh или 0,6 процента. Среднодневният търгуван обем през последния месец е 17 664 MWh, докато месец по-рано е бил 18 771 MWh, което е с 1 106 MWh (5,9 процента) повече. Средночасовият търгуван обем през септември е бил 761 MWh/h, докато през август той е отчетен с 22 MWh/h (2,8 процента) повече - или 782 MWh/h. През септември няма изменение при регистрираните пазарни участници, които през двата месеца са 69.

Данните за общо търгуваните обеми по часове показва, че към 13.00-14.00 часа е бил пикът на търговията, когато са се продавали малко над 800 MWh електроенергия. Към 6.00 часа пък са се продавали малко над 600 MWh. На 13-ти и 14-ти септември е отчетена най-силната търговията на пиковия обем на електроенергия, когато са се продали малко над 10 000 MWh електроенергия. Пак в този период е била най-силна търговия и в часовете за извънпиков обем - малко под 20 000 MWh. Най-слаба е била търговията на енергийната борса на 9-ти и 24-ти септември, показват още данните на БНЕБ.

Статистиката за дял на средночасовия търгуван обем на месец в сравнение със средночасовия товар на електроенергийната система /ЕЕС/ показва, че през август е отчетен търгуваният обем от товара на ЕЕС от 19,73 процента, докато през септември 19,91 на сто.

Среднопретеглената цена при сегмента "Пазар в Рамките на деня" през септември е била 103,28 лв./MWh, докато през август тя е била 80,65 лв./MWh. Това означава, че през последния месец среднопретеглената цена в този сегмент се е повишила с 22,63 лв./MWh или с 28,1 процента. През септември общо търгуваният базов обем е бил 11 752,30 MWh, докато през август - 25 995,60 MWh. Изменението е от 14 243 MWh или 54,8 процента. Отчетеният пиков обем през септември е 8 384,70 MWh, докато през август - 19 237,60 MWh. Изменението е от 10 853 MWh или 56,4 на сто.

През последния месец извънпиковият обем е 3 367,60 MWh, а през август - 6 758,00 MWh. Изменението е от 3 390 MWh или 50,2 процента. С 54,8 процента по-малко е бил среднодневният търгуван обем през септември в сравнение с август. През последния месец той е бил 379,11 MWh, докато месец по-рано той е бил с 459 MWh повече или 838,57 MWh. Средночасовият търгуван обем през септември е бил 16,32 MWh/h, докато през август той е бил с 19 MWh (53,3 на сто) повече - 34,94 MWh/h. Регистрираните пазарни участници през последните два месеца са 40. През септември с осем са се увеличили активните пазарни участници. През август са били 20, през последния месец те са били 28.

Среднопретеглените почасови цени на БНЕБ при сегмента "Пазар в Рамките на деня" показват, че на 15-ти септември токът в този сегмент се е продавал най-скъпо - за около 100 лв./MWh. На 24-ти септември е отчетена най-ниската цена на тока на едро при този сегмент - малко под 80 лв./MWh. Данните на енергийната борса показват, че към 13.00 часа се е продавала най-много електроенергия при сегмента "Пазар в Рамките на деня" - около 800 MWh. През последния месец септември най-слаба е била търговията в часовете 2.00 ч. и 4.00 ч., когато са се продавали около 170 MWh електроенергия. На 17-ти септември е отчетено най-голямото количество продадено електроенергия - малко под 2 000 MWh. На 6-ти и 9-ти септември е била най-слаба търговията при сегмента "Пазар в Рамките на деня", сочат още данните на БНЕБ