Да бъде изпълнено обещанието, което е дадено на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) на 16 май, за компенсиране на цената на природния газ над равнището от април.

Това е едно от исканията, които са изпратени от АОБР в отворено писмо по повод заявлението на "Булгаргаз" цената, на която производствата и обществените потребители ще заплащат природния си газ през август, да стане 286,84 лева за мегаватчас (MWh).

Надплащането над априлската цена е 42 лв./MWh през юли и ще бъде 142 лв./MWh през август. За юли българските потребители са надплатили 90 млн. лв., а за август допълнителната сметка е 300 млн. лв., пресмятат от там.

От Асоциацията настояват още да бъдат възобновени спешно доставките на природен газ от "Газпром експорт", съгласно съществуващия договор (в сила до края на годината - б.р.). Според АОБР по този начин ще се гарантира работата на бизнеса, топлоснабдяването на гражданите и запълването на газохранилището "Чирен". "Към момента това е единственият начин за сигурно посрещане на есенно-зимния сезон и овладяване на ценовия шок", пише в отвореното писмо..

Да бъде обявена прогнозната цена за септември 2022 г. е другото искане на АОБР. От Асоциацията настояват още да бъдат уведомени официално дали и докога са гарантирани доставките на природен газ. Те искат и да знаят официално какви стъпки се предприемат за гарантиране на газоснабдяването в пълен обем от 1 януари 2023 г., както и дали се работи за сключване на дългосрочни договори за доставка на конкурентни цени.

Сред другите искания са да бъдат предприети бързи и конкретни действия, които да гарантират, че руската страна няма да предяви претенции към "Булгаргаз" ЕАД по клаузата "вземи или плати", съществуваща в дългосрочния договор между двете страни.

"Предприемането на тези действия е неотложно, ако искаме българската икономика да оцелее и домовете ни да са топли", посочват още от Асоциацията на организациите на българските работодатели.

Ето и самите искания

АОБР настоява до края на работната седмица:

· Да бъде изпълнено обещанието, дадено ни на 16 май, за компенсиране на цената на природния газ над априлските равнища.

· Да бъдат възобновени спешно доставките на природен газ от ООО "Газпром експорт", съгласно съществуващия договор. Само по този начин ще се гарантира работата на бизнеса, топлоснабдяването на гражданите и запълването на газохранилището "Чирен". Към момента това е единственият начин за сигурно посрещане на есенно-зимния сезон и овладяване на ценовия шок.

· Да бъде обявена прогнозната цена за септември 2022 г.

· Да бъдем уведомени официално дали и докога са гарантирани доставките на природен газ.

· Да бъдем уведомени официално какви стъпки се предприемат за гарантиране на газоснабдяването в пълен обем от 1 януари 2023 г. Работи ли се за сключване на дългосрочни договори за доставка на конкурентни цени?

· Да бъдат предприети бързи и конкретни действия, които да гарантират, че руската страна няма да предяви претенции към "Булгаргаз" ЕАД по клаузата "вземи или плати", съществуваща в дългосрочния договор между двете страни.

Предприемането на тези действия е неотложно, ако искаме българската икономика да оцелее и домовете ни да са топли, се казва в заключение на отвореното писмо.