Европейската комисия одобри отпускането на помощ от 60 млн. лв. (30,7 милиона евро, според съобщението на ЕК) за компенсации на въздушните превозвачи. Средствата са осигурени от държавния бюджет и са прехвърлени за управление на министерството.

Финансовата помощ е предвидена като мярка за подпомагане на въздушните превозвачи и е предназначена за справяне с последиците от пандемията от COVID-19. 

Решението е свързано с временно облекчените правила на ЕС за държавната помощ.

Подкрепа ще получат въздушни превозвачи, които притежават български лиценз за дейност. 18 са лицензираните у нас авиокомпании, според регистъра на Гражданската въздухоплавателна агенция към Министерството на транспорта и съобщенията. 

За какво са парите и по колко ще са

Средствата се предоставят за погасяване на публични задължения, задължения към банки и задължения по договори за оперативен лизинг на въздухоплавателни средства, текущо дължими към 31 декември 2019 г., в размер на не повече от 20 на сто от оборота от реализирани чартърни програми и наем на самолети за 2019 г., съобщи министерството на транспорта.

Средствата ще се предоставят пряко и безвъзмездно.

Част от помощта ще бъде за непокритите фиксирани разходи за въздушни превозвачи, които са претърпели спад в оборота между март 2020 г. и декември 2021 г. от най-малко 30 на сто, в сравнение с 2019 година.

Друга част е свързана с изплащане на ограничени суми за дружества, претърпели спад в оборота през 2020 г. под 30 на сто, в сравнение с 2019 г.

Подкрепата няма да надвишава 12 милиона евро на получател за фиксираните разходи или 2,3 милиона евро по ограничените суми.

Средствата ще бъдат предоставени не по-късно от 30 юни тази година, се уточнява в съобщението на ЕК, което БТА цитира.