България е втора, след Турция, на Балканския полуостров и 25-та в света по износ на шоколад и шоколадови изделия през 2020 година по окончателни данни на Световната търговска организация (СТО) за 100 държави в света, обобщени от специализирания портал worldstopexports.com. От страната ни са експортирани стоки от шоколад на стойност 218 361 000 долара, което представлява нарастване на износа на тези продукти с 16.1% спрямо предходната 2019 година.

Глобалните продажби от износ на шоколад от всичките 100 страни в света възлизат на 28.6 милиарда щатски долара през 2020 г., като общата стойност на експорта на шоколадови изделия е нараснала средно с 8.1% за всички страни износителки от 2016 г., когато износът на шоколадови изделия е бил оценен на 26.5 милиарда долара.

На годишна база, спрямо предходната 2019 година, общата стойност на изнесените шоколадови бонбони и други продукти с шоколад намалява с 3.6%, сочат данните на СТО.

Източник: СТО

На най-големите 5 износители на шоколад (Германия, Белгия, Италия, Полша и Нидерландия) се пада почти половината (49%) от световния износ на шоколадови продукти, а на 15-те - 80%, докато делът на българския експорт на шоколад е 0.76 на сто от световния износ.

По континенти европейските страни са изнесли най-много шоколад, като в стойност се равнява на 21.7 милиарда долара или около три четвърти (75.8%) от общите международни продажби на шоколадови изделия. Следват Северна Америка (12.6%), Азия (8%), Африка (1.5%), Латинска Америка без Мексико (1.1%) и Океания, вкл. Австралия и Нова Зеландия (1%).

В Балканския регион страната ни по износ е изпреварена само от Турция (554 842 000 долара), а непосредствено след нас е Хърватия (177 806 000 долара), следвана от Румъния (121 227 000 долара), Сърбия (61 529 000), Гърция (47 802 000), Словения (44 786 000), Босна и Херцеговина (13 823 000), Северна Македония (13 546 000) и Кипър (1 252 000).

Вносителите на шоколадови изделия

Световните доставки на вносни шоколадови изделия възлизат на 27.8 милиарда долара през 2020 г., сочат още данните на СТО за 100 държави в света, обобщени от специализирания портал worldstopexports.com.

Като цяло стойността на вноса на шоколадови продукти в света се е увеличил средно с 6.3% за всички страни вносителки от 2016 г., когато стойността на международните доставки на шоколадови изделия възлизат на 26.1 милиарда долара.

За една година, обаче, през 2020 спрямо 2019 година общата стойност на световния внос на шоколадови изделия е намаляла с 4.6%.

Източник: СТО

От таблицата по-горе е видно, че топ 5 страните за внос на шоколадови изделия по стойност в долари са САЩ, Германия, Обединеното кралство, Франция и Нидерландия. Взети заедно, тези 5 големи вносители са закупили над една трета (39.8%) от общия внос на шоколадови продукти през 2020 г.

В същото време на 15-те най-големи вносители на шоколадови изделия се падат 63.2% от стойността на целия внос на шоколадови продукти в света през 2020 г. България се нарежда на 32-ро място сред страните-вносителки на шоколадови изделия на обща стойност 187 654 000 долара, като вносът се е увеличил с 3.5 на сто спрямо предходната 2019 година.

По континенти доставчиците от Европа са похарчили най-много за внос на шоколадови продукти през 2020 г., като покупките им възлизат на 17.2 милиарда долара или 61.9% от общата сума на вноса в света. На второ място са азиатските вносители с 16.8%; следвани от Северна Америка с 147%, Латинска Америка (2.3%), с изключение на Мексико, но включително Карибите; Океания (също 2.3%), вкл. Австралия и Нова Зеландия; и накрая е Африка (2%).

В Балканския регион страната ни по внос на шоколадови изделия е изпреварена само от Румъния (364 206 000 долара), а след нас, както е видно от таблицата по-горе са: Хърватия, Гърция, Словения,Турция, Сърбия, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Кипър, Албания и Черна гора.