Във връзка с наближаващия старт на новия отоплителен сезон Асоциацията на топлофикационните дружества в България /АТДБ/ напомнят на клиентите, избрали парното за внасяне на топлина и комфорт през студените зимни дни, да проверят техническата изправност на измервателните уреди.

"Индивидуалните топломери трябва да преминават метологична проверка на 5 години, а за водомерите - 10 години. След като изтече тяхната годност, уредите няма да отчитат коректно консумираната топлоенергия в апартаментите", посочват от Асоциацията. "Клиентите трябва да огледат устройствата на радиаторите и при проблем да се свържат с фирмата за дялово разпределение. Най-често причината за техническа неизправност е изгасналият дисплей. Потребителите задължително трябва да сменят устройствата преди началото на зимния сезон, за да не се начислява консумираната енергия на максимална мощност в края на сезона.

"При пускането на парното трябва да отворите вентилите на максимална мощност. В противен случай клиентите рискуват радиаторите да не могат да се обезвъздушат при запълване на инсталацията, преди пускане на отоплението и да се загряват едва-едва", заявяват от Асоциацията.

"Поддръжката на вътрешната отоплителна инсталация е отговорност на клиентите. В случай на проблем или при теч в сградата, те трябва да уведомят топлофикацията, за да спре подаването на гореща вода. След това е необходимо неизправността да бъде отстранена от технически специалисти. Клиентите могат да потърсят съдействие от аварийните екипи на топлофикация", разясняват от АТДБ, като допълват, че ремонтните дейности са за сметка на собствениците на сградата.

"Всички ремонти по вътрешната отоплителна инсталация, включително отоплителните тела, трябва да приключат преди пускане на централното топлоподаване. След като бъде запълнена инсталацията, се започва поетапна проверка за готовност на инсталациите за старт на отоплителния сезон", напомнят от АТДБ.

"При наличие на продължаващи ремонти в някое от жилищата, което не позволява вътрешната отоплителна инсталация да бъде запълнена, клиентите трябва да информират топлофикацията. Тогава дружеството ще отложи включването на отоплението в сградата", заявяват от Асоциацията. Оттам добавят, че в противен случай е възможно да възниква авария в сградата.

"Включването и изключването на отоплението в абонатната станция, посредством отваряне и затваряне на спирателните кранове, се извършва от служители на топлофикацията. Ако неоторизирано лице борави с крановете, това ще предизвика смущения и аварии по топлопреносната мрежа, които ще се отразят и върху други клиенти.

"Според Наредбата за топлоснабдяването към включване на централното отопление се пристъпва при 3 последователни денонощия със средни температури под 12 градуса и прогноза за трайно застудяване." напомнят от АТДБ.

"Клиенти, които желаят пускане на парното преди официалния старт на сезона, следва да подадат заявление в дружеството и да посочат конкретна дата. "Отоплението в градовете ще се пуска поетапно като приоритет са детските градини, училищата, здравните заведения. След това ще бъде включено парното в останалите сгради", посочват от Асоциацията.