Световните капиталови пазари възстановяват част от загубите си през последните дни, от части благодарение на акциите на петролните компании, от части заради факта, че атака срещу Сирия към момента се забавя. В унисон със случващото се навън, основните показатели у нас стартират с минимални повишения в стойностите си. Сключените до момента сделки на Българска фондова борса са едва по няколко позиции, като общата им сума възлиза на 30 хил. лева. При ниски изтъргувани обеми ръст от 2.75% до 2.8 лева за брой отчитат акциите на борсовия оператор, а тези на „Билборд”АД прибавят 4.76% до 0.55 лева за акция.До процент към пазарната си капитализация добавят още „Албена”АД и „Юрий Гагарин”АД. Понижение от 0.41% до 2.191 лева на брой регистритат книжата на „Първа инвестиционна банка”АД. При много ниски обеми до хиляда лева с 4.33 и 24.14 % от стойностите си се разделят съответно „Фазерлес”АД и „Тексим банк”АД. На пазара на компенсаторни инструменти има две сделки с поименни компенсационни бонове на цена от 50 стотинки за лев номинал.