Общата сума на сключените борсови сделки за днес е над 1.7 млн. лв. Пазарните индикатори затвориха на зелено, като основният борсов измерител SOFIX отчете ръст от 1.58% до 388.18 пункта.Най-търгуваните корпоративни книжа бяха тези на дружеството със специална инвестиционна цел Еларг фонд за земеделска земя. По позицията на компанията се прехвърлиха акции за над 1.5млн. лв., които поевтиняха с 1.15% до 2.40 лв. за брой. Друго дружество от бранша, Адванс Терафонд АДСИЦ се нареди на второ място по оборот с далеч по-скромната сума от близо 77 хил. лв., като компанията загуби 0.16% от пазарната си оценка до 2.48 лв. за акция.С около 20 хил. лв. оборот се разписаха Зърнени Храни, Албена Инвест Холдинг, и Централна кооперативна банка. С изключение на книжата на Албена Инвест Холдинг, които не отчетоха ценова промяна, акциите на останалите дружества поскъпнаха в рамките на процент. До един процент към стойността си добавиха още Софарма Трейдинг, Химимпорт и Българска роза-Севтополис.На компенсаторния пазар бяха сключени сделки единствено с компенсаторни записи, които запазиха цената си от 18 стотинки за лев номинал. Този коментар е със съдействието на ИП „Бул Тренд Брокеридж” ООД, http://www.bulltrend.bg