Докато щатските борсови индекси продължават своя възход, европейските индикатори към момента се намират на червено. У нас, родните индекси се движат разнопосочно като основният измерител SOFIX досега е надолу с 0.38%. Общият борсов оборот, формиран главно на алтернативния пазар, до момента е над 315 хил. лв. На първо място по изтъргуван обем е дружеството със специална инвестиционна цел Еларг фонд за земеделска земя. По позицията на компанията се прехвърлиха книжа за над 265 хил. лв., които поскъпнаха с 1.27% до 2.40 лв. за брой. С оборот от 23 хил. лв. досега се разписва Албена, чийто акции добавиха още 1.78% към цената си до 45.80 лв. за ценна книга. Над 10 хил. лв. изтъргуван обем се формира и с книжата на Каолин, които спаднаха с 0.3% до 3.60 лв. за брой. Сред печелившите засега остава Централна кооперативна банка, чийто акции поскъпнаха с 0.57% до 88 стотинки за ценна книга. Между 3 и 4% от стойността си към момента загубиха Зърнени Храни, Първа инвестиционна банка и Химимпорт. От дружествата с оборот под 1000 лв. обезценяване в рамките на процент наблюдаваме при Юрий Гагарин и Софарма, а привилегированите акции на Енемона спаднаха с 3.5%. На компенсаторния пазар засега няма сключени сделки. Този коментар е със съдействието на ИП „Бул Тренд Брокеридж” ООД, http://www.bulltrend.bg