Сесията на българския капиталов пазар в четвъртък стартира с повишение на основните борсови индекси, макар то да е в рамките на 0,3%.   Оборотът на Българска фондова борса в ранните часове е около 150 хил. лева, като Адванс Терафонд за момента е лидер по изтъргуван обем, а пазарната му оценка се повиши с 1,4 % до 2,43 лева. От друга страна, Еларг фонд за земеделска земя  минимално понижи своята оценка до 2,31 лева за акция. Банковите книжа на Корпоративна търговска банка записаха  повишение от 1,3%  и се търгуваха на цена от 86 лева за брой. Между губещите, Химимпорт изтри 2% от стойността си до 1,55 лева, а ЧЕЗ Разпределение България понижи пазарната си капитализация в рамките на 0,5% до 1 585 лева за брой. За още няколко компании беше отчетено понижение под 1%, сред които са Първа инвестиционна банка, Каолин и  Монбат. Сред печелившите, Софарма и дружеството със специална инвестиционна цел Софарма имоти записаха повишение, съответно в размер на 0,6 и 3,8% до цени от 2,29 и 2,45 лева за брой. На пазара на компенсаторни инструменти  има две сделки със земеделски бонове на цена от 55 стотинки за лев номинал. Този коментар е със съдействието на ИП „Бул Тренд Брокеридж” ООД, www.bulltrend.bg