Оборотът в ранните часове на днешната сесия достигна 366 хил.лева при сравнително  висока борсова активност. Основните борсови индекси повишиха стойностите си в рамките на 1%, с изключение на BGREIT, който се понижи до ниво от 79,6 пункта. На първо място по изтъргуван обем се класира Химимпорт, чиято цена за една акция отчете ръст от 6,5% до 1,30 лева.  Привилегированите книжа на компанията също добавиха нови стойности и се търгуваха на цена от 1,80 лева за брой. Активната търговия по позициите на Централна кооперативна банка продължи и днес,а пазарната им оценка се повиши с 1,2% до 0,82 лева за брой. Книжата на Монбат повишиха цената си с 3% до 4,80 лева, а Еврохолд България добави почти 10% към пазарната си оценка до 1 лев за брой. Сред губещите, Синергон Холдинг и Зърнени храни АД понижиха пазарната си капитализация с около 2%, съответно до цени от 0,84 лева и 0,34 лева за една ценна книга. Каолин и Адванс Терафонд АДСИЦ отчетоха 1,5% спад до цени от 3,25 и 2,26 лева за акция. Еларг фонд за земеделка земя, Софарма и ЕМПИ АД участваха в днешната търговия без да променят досегашните си цени. На пазара на компенсаторни инструменти към момента няма сключени сделки. Този коментар е със съдействието на ИП „Бул Тренд Брокеридж” ООД, www.bulltrend-bg.com