Инфлуенсър маркетингът е неотменна част от бранд комуникацията и ключов фактор за изграждането на ефективна кампания. Добре обмисленото позициониране на продукт или услуга в социалните мрежи на инфлуенсър може да донесе по-голяма бранд разпознаваемост. Изграденото доверие между инфлуенсъра и неговата аудитория прави премахването на бариерите по-лесно и автоматично превръща продукта в обект на желания от страна на аудиторията. Резултатите идват обаче, когато бизнесите подбират подходящи инфлуенсъри, чието съдържание отговаря на техните послания и целева аудитория.

За да открие допирната точка между очаквания и реалност, MSL Sofia провежда тристранно проучване по темата сред бизнеса, потребители и инфлуенсъри в партньорство с маркетинг агенция Pragmatica.

снимка: MSL

Сред изводите се открояват няколко ключови тенденции за нашия пазар. Макро и микро инфлуенсърите са определяни като разпознаваеми лица с голямо доверие и взаимодействие с аудиториите си (65%), а компаниите ги предпочитат за работа - макро (71%) и микро (76%). Най-предпочитан канал от запитаните целеви групи е Instagram, следван от Facebook. Най-харесван формат са видеата и сторитата.

Най-често срещаните определения за инфлуенсърите от потребителите са, че те им предоставят полезна информация (77%) и карат ги да се усмихват (76%).

снимка: MSL

Разговаряме с Ива Григорова, директор PR бизнес на MSL Sofia, част от Publicis Groupe България, и с Диньо Маджаров, директор "Изследвания" в маркетинг агенция Pragmatica, за да разберем повече любопитни факти за инфлуенсър пазара у нас.

На световния пазар инфлуенсър маркетингът е част от всяка успешна бранд кампания. Но в рамките на България успяхме ли да сложим наши очертания или все още се водим по чуждите примери?

ИГ: През последните няколко години инфлуенсър съдържанието присъства в повечето бранд кампании, които виждаме и на нашия пазар. Все още липсва конкретика на локалните данни. Ключово е да знаем предпочитанията на потребителите, очакванията на брандовете и възможностите на създателите на съдържание. Затова нашето тристранно проучване показва пулса на инфлуенсър пазара у нас, с което ясно виждаме, че сме по следите на глобалните тенденции, но някои локални специфики предопределят успеха на кампаниите именно на нашия пазар.

снимка: MSL

Има ли ясни различия в изводите от трите проучвания? Ако да, как това би могло да попречи при осъществяването на кампании?

ИГ: Интересно е, че анализът показва доста сходства в предпочитанията и на трите групи. Мнозинството от инфлуенсърите предпочита да работи с марки, които използват или са използвали в ежедневието си, а брандовете търсят създатели на съдържание със сходни на техните послания и ценности. Следователно и двете страни държат на близост в интересите още преди започване на съвместна работа.

Разбира се, има и различия, но това само доказва нуждата от регулярно проучване и анализ на инфлуенсър съдържанието, влиянието на платформите и изискванията на брандовете, които присъстват на нашия пазар.

снимка: MSL

Кои данни от потребителското проучване бяха най-неочаквани и впечатляващи?

ДМ: Най-неочакваният резултат е високото доверие, което хората имат на виртуалните инфлуенсъри. Въпреки че те все още са малко популярни, позитивните нагласи към тях са на неочаквано високи нива. Също така неочаквана е високата полезност, които инфлуенсърите имат за своите последователи. Споделяйки интересни истории от ежедневието си, касаещи любопитни за последователите теми (пътувания, развлечения, красота, семейство и начин на живот, хумористично съдържание), инфлуенсърите са успели да изградят ефективни взаимоотношения със своите фенове, основани на доверието. Така, че това е все още "чист" комуникационен канал, който ефективно би могъл да се използва от маркетинг мениджърите като допълващ инструмент към кампаниите.

По кои демографски/социални показатели различията в отговорите на въпросите са най-значителни? (тъй като често има огромни различни между мъже/жени и възрастовите групи)

ДМ: В цялата си дългогодишна практика на изследовател, за първи път виждам толкова значими разлики в отговорите на респондентите, в зависимост от тяхната възраст. Почти по всички обследвани показатели има съществени различия в отговорите между трите възрастови групи. Това до някъде може да се обясни с по-добрата техническа грамотност на по-младите, но основната причина си остава по-бавното приемане на новостите от страна на по-възрастните потребители.

снимка: MSL

Наясно ли са бизнесите с нуждата от избор на инфлуенсър спрямо определени критерии или по-скоро избират според разпознаваемост на лицето?

ИГ: Често клиентът се изкушава да избере "популярното лице", но важното е ценностите на бранда и посланика (или инфлуенсъра) да се припокриват. Това се потвърждава и от трите изследвани групи в проучването и е ключово за постигане на автентично и достоверно съдържание. Именно тук идва експертизата на екипа на MSL. Възможността да консултираш клиента кое лице ще пасна на темата на кампанията и посланията на бранда, обосновавайки идеята си с данни, прави изборът успешен. С помощта на платформата Fluency, която е разработена от MSL и се използва в мрежата на Publicis Groupe, можем да дадем конкретика на профилите на инфлуенсърите, техните канали и резултати на съдържанието и не на последно място - на последователите им. Така правим комбинация от лица - от нано до макро или известни личности, за да определим коефициента на успешна кампания или на ефекта, който искаме да постигнем сред аудиторията чрез инфлуенсър съдържанието.

Смятате ли, че колаборацията между две или повече страни в проучване носи добавена стойност за обобщените изводи?

ДМ: Определено, да. Ние като изследователи виждаме резултатите и търсим тяхното обяснение в поведението, нагласите и опитността на потребителите. Колаборацията ни дава възможност да погледнем изследвания проблем от през няколко перспективи и да видим голямата картина. Познавайки нуждите на потребителите, очакванията на марките (компаниите) и възможностите на инфлуенсърите, можем да гарантираме по-добра ефективност на взаимоотношенията в този триъгълник.

За проучването: Количественото потребителско проучване обхваща 600 респонденти на възраст 18 - 50 г., градско население, в онлайн среда. Анкетираните компании са представители на бизнеси от различни индустрии като фармацевтичен, финансов, производство, бързооборотен, ритейл, алкохол, телекомуникации, развлекателен, технологичен и козметичен. Анкетираните инфлуенсъри, известни личности и създатели на съдържание са отговаряли на въпроси в онлайн среда.

Пулсът на инфлуенсър маркетинга е непостоянен и висок, но колкото по-често го измерваме, толкова по-добре ще познаваме средата. А какъв по-добър начин да го измерим от това да погледнем през очите на потребители, брандове и инфлуенсъри. Пълният анализ може да намерите на influence.msl.bg.

* съдържание на MSL