Според тазгодишния доклад на RECMA, агенционната мрежа IPG Mediabrands е втора в света по привличане на нови клиенти. Настоящият успех се дължи на агенциите Initiative и UM (част от IPG Mediabrands), които на глобално равнище се класират съответно на второ и четвърто място по привличане на нови клиенти.

За успеха на агенционната мрежа IPG Mediabrands допринасят медийните агенции, в региона на Югоизточна Европа като UM (Белград, Загреб, София), които в предишния доклад на RECMA бяха в Топ 3 на медийните агенции на пазарите в Сърбия, Хърватия и България. Initiative е най-успешната глобална медийна агенция в развитието на бизнес и привличането на нови клиенти през първата половина на 2018 г. според доклад на международната консултантска къща R3.

"Развитието на нов бизнес и разширяването на клиентското портфолио с широк диапазон от категории са наш основен приоритет на пазарите, на които оперираме от години. Ръстът на IPG Mediabrands на глобалния агенционен пазар се отрази и върху нашия бизнес, в който бележим значителен напредък. Гордеем се, че следваме глобалната тенденция и с всяка година разгръщаме дейността си чрез привличане на нови клиенти. Трябва да подчертаем, че в това отношение разполагаме със силната подкрепа на агенционната ни мрежа. Проучвания като тези на RECMA са потвърждение на това и признание за IPG Mediabrands. Нашата амбиция е да продължим годината така, както я започнахме, с разширяване портфолиото на клиентите ни от различните клонове на индустрията" - заяви Дарко Лукич, главен изпълнителен директор на IPG Mediabrands за Югоизточна Европа.

RECMA е независима компания, която на глобално равнище извършва проучвания, свързани с дейността на медийните агенции. Проучванията представляват стратегически инструмент за най-големите световни рекламодатели и често са решаващ фактор при избора на медийна агенция за сътрудничество.