PR индустрията е една от най-всеобхватните и еклектични сфери. Тя съчетава стратегическа комуникация, медийна експертиза и творчество. Практиците трябва да умеят да си служат с разнородни похвати и инструменти от стандартните таблици в Excel, през мониторинг системи, до комплексни алгоритми, стратегически похвати, логика, творчески заряд и професионална интелигентност. Те влагат много усилия, интелект и труд във всяка кампания, върху която работят и целта им винаги е високи резултати и удовлетворени клиенти. Тук идва и един малък на пръв поглед, но мащабен за цялата PR индустрия проблем - как измерваме ефективност посредством числа и данни, за да можем да покажем на клиента успеха на кампанията, върху която заедно сме работили толкова усърдно?

За втора година, уважаваният гигант на световната комуникационната и дигиталната сцена, Publicis Groupe, организира вътрешните награди Data Intelligence Awards. Агенциите от мрежата, които взимат участие, трябва да представят продукт, услугата или решение, които подпомагат развитието на иновативните технологии в сферата на медиите и комуникациите. MSL Sofia, част от Publicis Groupe България, е един от трите победителя в конкурса в световен мащаб със своя софтуер за измерване на PR отразяването - PR Brand Acceleration, който работи за промяната и развитието на PR бизнеса из основи. Отличието доказва необходимостта от този инструмент в PR комуникациите и потенциала пред бизнеса за по-аналитично, стратегическо и дългосрочно позициониране в медийното пространство на база данни.

Иновативната методология за PR комуникациите има за цел да измери успеха на една кампания през нейното медийно отразяване като даде оценка на конкретни метрики на медийните публикации, които да дообогатят анализа на резултатите.

  • Категоризацияна PR публикациите чрез количествени показатели, като брой ключови послания, тип медия, тоналност на съдържанието и други.
  • Оценка на отразяването чрез качествени показатели, катоспоменаване на бранда, доминантност, процент на достигната аудитория според медийния рийч или допълнителен параметър на статията спрямо нуждата и стратегията на PR кампанията за бранда/компанията.
  • Дефиниране на обща оценка наPR кампанията, която прави взаимовръзка между поставените KPI и постигнатите резултати.

Подобно решение може да е ключовият липсващ елемент за успеха на всяка бранд кампания, който да показва как може да изглежда една ефективна PR кампания. За пръв път PR индустрията има възможността уверено, ясно и обективно да покаже резултатите от медийното отрязване на компаниите. От своя страна, бизнесът вече може да види с конкретика ефекта от вложените инвестиции в своите PR кампании. Брандовете трябва да виждат все повече PR-а като важен инструмент за тяхната комуникационна стратегия, а резултатите анализирани през PR Brand Acceleration биха били нужното доказателство за това колко истински необходима е експертизата на точните PR професионалисти, оборудвани както с професионализъм и умения, така и с иновативни, ефикасни спомагателни инструменти.

Както при всички големи иновации, така и тук, пътят от идеята до реализацията е много интересен. За това решихме да погледнем зад кулисите на целия процес и попитахме Ива Григорова, директор PR Бизнес в MSL Sofia (PR агенцията в Publicis Groupe България), за PR Brand Acceleration.

  1. Какво вдъхнови идеята, че PR индустрията се нуждае от подобен инструмент?

Практиката и годините опит ми доказаха, че решения за развитие на PR услугата и подобрения на ключови параметри са важни за работата ни и за това услугата ни да има по-голямо бизнес значение. Все повече се набляга на "data-driven PR" - кампании, базирани на данни за потребителите, пазара, конкуренти и постижения. Тъй като в същината на нашата работа стои добре разказаното бранд посланието чрез медиите, изгражданетои поддържането на имиджа на една организация в обществото, се оказва много важно да можем да покажем как бранд позиционирането може да се измери с цифри. Развитието на социалните мрежи, преплитането на комуникациите в маркетинг микса и дигиталните платформи предоставят конкретни метрики за ефекта на една кампания и нейното целеполагане. Традиционното PR отразяване в медиите остана без такава конкретика, а дългосрочният имиджов ефект на PR не може да се измерва само с броя публикации. Затова създадохме PR Brand Acceleration, за да допълним комуникационния маркетинг микс с измерители, които да показват на клиентите конкретика на отразените бранд послания в ключови за тях медии.

  1. Със сигурност всяка една функционалност на PR Brand Acceleration е изключително важна за цялостната ефективност на инструмента. Ако трябва да избираш, обаче, коя сред тях смяташ като най-ценна за бизнеса?

Определено това е метриката Brand Mention Value, защото с нея оценяваме как е позиционирано посланието или името на бранда, в какъв тип медия и от какво значение е тя за бранда за конкретната кампания, както и органична ли е публикацията.

  1. Сподели за предизвикателства, с които се сблъскваш, при описването на PR Brand Acceleration на клиент или компания, които за пръв път чуват за инструмента?

Всяко едно предизвикателство е прозрение за екипа да подобрява функционалността на софтуера PR Brand Acceleration. За много PR практици данните и алгоритмите са чужда материя. Ние влагаме енергия и усилия да разясним как данните на медиите и метриките на една публикация имат отношение към конкретното и цялостно отразяване. Само тогава клиентите имат пълната картинаа и знаят какво означава резултата от тяхната PR кампания. В последствие, екипът има възможност да аргументира анализа с цифри в контекста на кампанията и да даде най-ефективните препоръки занапред. Разбира се, нашата работа се улеснява, когато решенията ни са оценени и признати в индустрията. Миналата година това беше първо място за "Иновации в PR" в BAPRA Bright Awards 2021, награди журирани от доказани международни PR експерти с председател на журито Пол Холмс. Сега, това се затвърди с международната награда от Data Intelligence, обществото на Publicis Groupe. Тази оценка е голямо признание за усилията на екипа, резултатите, които сме показали на клиентите до момента и възможността решението за измеримост на PR отразяването да намери своето заслужено място в комуникациите.

В своя замисъл и същност, PR професията е изцяло основана на иновация и стратегия. Индустрията се развива по-скоростно от всякога и това води до необходимостта от творчески и технологични решения, които са смели и улесняват цялостния процес за всички по веригата. PR специалистите имат нужда от сигурен помощник в измерването на резултати, а бизнесът - от доверен източник, който представя ясно доказателство за техния имидж пред света. PR Brand Acceleration дава решение на това предизвикателство, той е продукт на вдъхновение и олицетворява готовността на специалистите в сферата тепърва да показват палитрата от способности на индустрията.

 

* съдържание на MSL