Изминалите две години несъмнено ни показаха, че всичко се променя с неудържими темпове. Това се превърна в голямо изпитание за бизнесите, които трябваше да намерят бързи решения в новата бизнес реалност. В този период изпъкват кампаниите и хората зад тях, които прилагат работещи решения и трансформират своите идеи в необичайната ситуация, в която се намира светът.

В седмото издание на "Наградите на БАР" - BAAwards"21-22 фокусът е поставен върху смислените кампании и хората зад тях - тези, които се откроиха във времето на неяснота и ни вдъхновиха да погледнем на новата бизнес среда с предприемчивост и надежда.

Конкурсът работи за постигане на една цел: развитие на професионализма в маркетинговите комуникации.

BAAwards отличава най-добрите постижения: тези, които се превръщат в пример и стимул за професионалистите в сектора; тези, които дават надежда за успешна реализация в България; тези, които работят за по-добра, предвидима и етична пазарна среда, която привлича повече инвестиции.

Рекламодатели, комуникационни агенции и студенти ще се състезават в 3 отделни категории, а Българската асоциация на рекламодателите (БАР) ще определи:

  • най-добрите маркетингови екипи в България за периода 2020-21 година (в конкурса за рекламодатели)
  • най-добрите акаунт екипи в България за периода 2020-21 година (в конкурса за комуникационни агенции)
  • най-добрите студентски екипи в България за периода 2020-21 година (в конкурса за студенти)

Те ще бъдат обявени и в комуникация на Световната федерация на рекламодателите.

Конкурсите BAAwards'21-22 ще приемат заявки от рекламодатели и комуникационни агенции до 14 февруари 2022 г., а от студентски екипи - до 28 февруари 2022 г. Срокът, в който трябва да са реализирани подаваните бизнес кампании, е до края на 2021 г. като обхваща двугодишен период от 1.1.2020 г. до 31 декември 2021 г. При студентите този срок е до края на февруари 2022 г.

Всички подадени досега кампании се запазват в онлайн системата и ще участват в BAAwards"21-22. Организациите, които вече са подали заявки, ще могат в посочените срокове да актуализират, променят или допълват качената в сайта информация.

Подробна информация за конкурсите BAAwards 2021 може да намерите на сайта baawards.com.