Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) вчера получи всички необходими документи за издаване на разрешение за извършване на поетапен преход на блок 5 на АЕЦ "Козлодуй" към експлоатация с нов тип ядрено гориво RWFA, произведено от "Уестингхаус" (Westinghouse). Това каза за БТА председателят на агенцията Цанко Бачийски.

В началото на август т.г., след като АЯР завърши прегледа за формална редовност на подаденото от АЕЦ "Козлодуй" заявление за издаване на разрешение, се оказа, че АЕЦ "Козлодуй" не е представила два документа - проект на изменение на глава 15 "Анализ на авариите" от Отчета за анализ на безопасността и проект на изменение на административна инструкция "Изготвяне на отчети с неутронно-физични характеристики на реактор "ВВЕР-1000".

В края на миналата година АЕЦ "Козлодуй" ЕАД и "Уестингхаус Електрик Швеция АВ" подписаха договор за доставка на свежо ядрено гориво за 5-и блок на атомната ни централа. В средата на 2024 г. се очаква да бъде заредено горивото на "Уестингхаус", като тази година трябва да бъде получен пълният лиценз на ядреното гориво.

До март 2024 г. трябва да бъде завършена документалната процедура, уточни Бачийски. Той напомни, че АЯР подписа договори с френския Институт за ядрена безопасност и радиационна защита (IRSN) и с чешко-украински консорциум за предоставяне на външна експертиза на избрани отчети от анализа на безопасността за лицензиране на новото ядрено гориво. Това означава, че и АЯР ще съгласува действията и с тях, коментира председателят на АЯР.

Френският институт за ядрена безопасност и радиационна защита ще извърши експертиза на общо 20 отчета, които обхващат анализи на безопасността, свързани с целия жизнен цикъл на горивото, а именно: механичен, хидравличен и термо-механичен проект на ядреното гориво RWFA; анализ на поведението на горивото при възникване на аварии; ядрена безопасност при транспортно-технологични операции и при съхранение на ядреното гориво.

Чешко-украинският консорциум ще предостави експертиза на отчета за съвместимостта на новото ядрено гориво със системата за вътрешнореакторен контрол на 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй".