Държавното предприятие "Държавна петролна компания" (ДПК) се закрива. Решението е взето на последното заседание на кабинета "Петков", проведено на 1 август. Това става ясно от правната информационна система на Министерският съвет.

Държавното предприятие беше създадено през пролетта на 2020 г. от кабинета "Борисов" с намерението да балансира пазара на горива с помощта на държавни бензиностанции. 

С взетото преди дни правителствено решение се преобразуват и редица други държавни предприятия. Сред тях е и Българският спортен тотализатор, който става еднолично акционерно дружество поради факта, че осъществява търговска дейност. Вносители на предложенията са бившите вицепремиер по ефективно управление Калина Константинова и финансовият министър и вицепремиер Асен Василев.

В началото на юни две комисии в парламента - по енергетика и икономическа политика, одобриха на първо четене закриването на ДПК и преминаване на нейните функции към Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси". Закриването на компанията е заложено с промени в в Закона за държавните резерви и военновременните запаси, които са предложени от "Демократична България".

В мотивите на вносителя пише, че ДПК поражда обосновани съмнения за нарушаване на принципите на икономическа ефективност и защита на обществения интерес, както и сериозни съмнения за злоупотреби и пораждане на корупционни практики. По тези причини се предлага ДПК да бъде закрито.