Лидер през отминалата работна седмица (9 - 13 ноември) по печалба е дружеството от Горна Оряховица Захарни заводи (виж по-долу най-печелившите акции). Това се дължи на много добрия междинен финансов отчет, представен от компанията пред БФБ за деветте месеца на годината. От него става ясно, че приходите от продажби са нараснали с 8.4% на годишна база, като са реализирани приходи за 103.7 млн. лв. спрямо 95.8 млн. лв. през същия период януари-септември на 2019 г.

Най-голям дял в приходите имат продажбите в България (72.33%), на второ място са продажбите на пазарите в страните-членки на ЕС (18.9%), а делът на държавите извън Съюза достига 8.77%. В същото време нетната печалба почти се е удвоила до 7 млн. лв. спрямо 3.6 млн. лв. към септември миналата година.

Отминалата работна седмица завърши със загуби за трите индекса на БФБ и само измерителят на "сините чипове" отчете минимален ръст от 0.16%, след като в предходния период (2 - 6 ноември) и четирите индекса бяха на червено. Тази седмица с най-голям спад е имотният BG REIT (-0.31%), следван от равно претегления BGTR 30 (-0.15%) и широкия BGBX 40 (-0.07%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 30 ноември), заради коронавирусната пандемия, до 13 ноември българският бенчмарк SOFIX e на загуба с 6.97%, а от началото на годината понижението е двуцифрено (-25.09% ), заради сривовете му през март и април и след това от юни до септември, показват седмичните и месечните бюлетини на Българската фондова борса (БФБ).

Изглежда, че страхът от втората вълна на СOVID-19 пандемията продължава да притиска пазарните участници, защото и през втората седмица на ноември

оборотът на БФБ отново е под традиционните седмични нива

като са реализирани 776 сделки с 4 496 077 лева, спрямо 585 сделки с 2 556 521 лота, което представлява увеличение със 191 сделки с 1 939 536 лота повече спрямо предходната седмица (2 - 6 ноември). Като обем, обаче, оборотът се е свил малко над 1.6 пъти до 2 136 286 лева от 3 470 282 лева седмица по-рано. Прието е за нормална да се приема седмичната търговия на БФБ, когато е реализиран общ оборот от минимум 5 млн. лева.

Вече втора поредна седмица оборотите на БФБ намаляват и 11-ият месец на настоящата година, поне досега, не обещава добри дни за пазарните участници. Според обявените от БФБ резултати за октомври, оборотът се е повишил с 16.7% на годишна база, като е достигнал 30.35 милиона лева, макар че на месечна база се е понижил с 13.8%. Досега реализираният оборот за двете седмици на ноември е 5 606 569.07 лева при 16 849 038.60 за същия период на 2019 година или спад от малко над 3 пъти!

3e-news.net

Равносметката показва, че само 2 дружества са реализирали сделки за над 200 000 лева през седмицата от 9 до 13 ноември, докато в предходната са били пет. На върха тази седмица е Еврохолд България АД (4EH), купувачът на бизнеса на ЧЕЗ в България, с 8 сделки за 304 003 лева, и Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (5H4) - 259 987 лева.

След като три от четирите индекса на БФБ са на загуба, съвсем логично е

губещите сделки да са повече от печелившите

като при оборотите съотношението е 39% за губещите към 33% за печелившите и 39 на сто без промяна. При акциите съотношението е в полза на губещите (53%, спрямо 37% и 16 на сто без промяна). При търгуваните емисии печелившите, обаче, са повече (47% към 31% и 12 без промяна).

Динамика на българските индекси*

Седмичната равносметка (9 - 13 ноември) показва, че три от четирите индекс на БФБ са на загуба и само SOFIX e на печалба с 0.16 на сто, след като в предходния период (2 - 6 ноември) и четирите измерителя бяха с понижение. С най-голям седмичен спад тази седмица е имотният BG REIT, следван от равно претегления BGTR 30 и широкия BGBX 40:

- при SOFIX повишението е с 0.16%, сред като в предходната седмица се понижи с 0.70%. През отминалата втора седмица на ноември с акциите на 15-те, включени в SOFIX компании (с променена база от 21 септември) са реализирани сделки с 556 910 лота за 949 403 лева, спрямо 756 963 лота за 1 185 146 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 е отчетено най-слабото понижение от 0.07%, след като в предходната седмица спадът беше с 0.65%. Реализираните сделки през отминалите пет работни дни са с 812 613 лота за 1 526 062, спрямо 1 549 149 лота за 2 206 402 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 загубата е с 0.15%, след като в предходната седмица отчете спад с 0.54%, при реализирани сделки през миналата седмица с 714 310 лота за 1 260 748 лева, в сравнение с 824 582 лота за 2 136 795 лева седмица по-рано;

- при BG REIT спадът е най-голям - 0.31%, след като в предходната седмица също отчете най-голямо понижение с 1.71%, при реализирани сделки през отминалата седмица с 103 498 лота 410 185 лева, спрямо 37 186 лота за 62 615 лева седмица по-рано.

Топ 3 на най-печелившите акции

- Захарни заводи АД (3Z9) е начело на групата на най-печелившите акции с повишение от 30.00% при последна цена от 3.640 лв./акция, седмичен оборот от 165 473 лева и пазарна капитализация от 40 451 025 лева. От началото на настоящата година цената на акциите на Захарни заводи се е повишила с 31.88%;

- Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ (4IC) отново е сред най-печелившите емисии с ръст от 24.37%, след като в предходната седмица беше на печалба с 12.57%, при последна цена от 0.490 лв./акция, седмичен оборот от 29 205 лева и по-висока пазарна капитализация до 13 605 573 лева от 10 939 992 лева седмица по-рано;

- Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (5BU) е с ръст от 7.74% при последна цена от 1.670 лв./акция, седмичен оборот от 92 798 лева и пазарна капитализация от 57 852 015 лева;

Топ 3 на най-губещите акции

- Сирма Груп Холдинг АД (SKK) излезе начело на групата на най-губещите акции с понижение от 4.39% при последна цена от 0.545 лв./акция, седмичен оборот от 71 402 лева и пазарна капитализация от 32 351 482 лева;

- Еврохолд България АД (4EH) със спад от 3.68% при последна цена от 1.570 лв./акция, седмичен оборот от 304 003 лева и пазарна капитализация от 310 115 192 лева;

- М+С хидравлик АД (5MH) с понижение от 3.28% при последна цена от 5.900 лв./акция, седмичен оборот от 27 677 лева и пазарна капитализация от 232 726 680 лева;

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.