Реализираният оборот през юли 2022 година на Българската фондова борса (БФБ) е 66 114 895 лева, което представлява спад с 33% и с 31 на сто на броя сделки спрямо предходния месец май. двата параметъра нарастват съответно със 109% и 53% в сравнение със същия период на 2021 г. Това показва актуалната инфографика, поместена на сайта на борсата.

Най-ликвидните компании по броя на сделки се: Дромакис Кепитъл АД - София с 354 сделки, следван от Агрия Груп Холдинг АД - Варна с 337 сделки и Неохим АД - Димитовград с 336 сделки.

Източник: БФБ

Три от четирите индекса приключват миналия месец със загуба и само секторният BG REIT с ръст от 1.45% спрямо предходния месец и с нарастване от 12.21% с натрупване спрямо предходната година.

Най-голямо понижение регистрира широкият BG BX40 с 2.74% на седмична база и с 2.44 на сто на годишна с натрупване.

Следва измерителят на българските "сини чипове" SOFIX, който спада с 2.20% спрямо май и с 5.66 на сто на годишна база с натрупване. Равнопретегленият BG TR30 e на загуба с 1.44% спрямо май, но на печалба с 6.89% спрямо година по-рано с натрупване.

Топ 3 на печелившите емисии от SOFIX

  • Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (+6.36%)
  • Индустриален холдинг България АД (+6.12%)
  • ТБ Централна кооперативна банка АД (+1.74)

Топ 3 на губещите емисии от SOFIX

  • Монбат АД (-9.09%)
  • Еврохолд България АД (-8.16%)
  • Химимпорт АД (-6.44%)

3e-news.net