Шведският автомобилен гигант Volvo Group стартира Зелена финансова рамка за финансиране на инвестиции и проекти в областта на чистия транспорт. Рамката е класифицирана като Тъмно зелено от Центъра за международни климатични и екологични изследвания (CICERO Shades of Green).

Рамката позволява на Volvo Group да издава зелени облигации и други зелени финансови инструменти и позволява на компанията да идентифицира, избира, управлява и докладва за допустими проекти и активи в съответствие с принципите на Международната асоциация на капиталовия пазар за зелени облигации.

Средствата ще бъдат предназначени за проекти в области като научноизследователска и развойна дейност и производство на електрически превозни средства, машини и двигатели с нулеви вредни емисии. Средствата ще бъдат използвани и от Volvo Financial Services за предлагане на зелени заеми на клиенти, които купуват електрическите продукти на групата Volvo.

"Стартирането на рамката за зелено финансиране е начин да се признае, че пазарът на дълга ще играе важна роля за постигане на целите на Парижкото споразумение чрез насочване на средства към проекти, които ще имат дълбоко въздействие върху намаляването на емисиите на CO2", казва Ян Йтерберг, финансов директор на Volvo Group.

Амбицията е най-късно до 2050 г. Volvo Group да стане беземисионна компания, каквито са и целите на ЕК. За да бъде прозрачна по отношение на напредъка си, сега компанията се ангажира с инициативата "Научно обосновани цели" (Science Based Targets initiative).

Равносметката показва, че в края на 2019 г. Volvo Group е намалила емисиите на CO2 за превозени обеми в собствената си система за товарен транспорт с 18% спрямо нивата от през 2013 г. В производството от 2015 г. досега са реализирани енергоспестяващи проекти на обща стойност 170 GWh. Заедно с увеличения дял на възобновяемата енергия, те доведоха до намаляване на емисиите на CO2 от производствените операции на Групата с повече от 35% за периода 2013-2019 г. Благодарение на подобрената горивна ефективност, клиентите, използващи решенията на Volvo Group, са намалили емисиите на CO2 с 34 милиона тона кумулативно от 2015 г. насам, поясняват още от компанията.

Припомняме, че през третото тримесечие на 2020 г. почти всеки десети продаден автомобил в Европа е бил електрически. Така общият брой на продажбите се е утроил спрямо същия период на миналата година. На базата на тези данни специалистите прогнозират, че занапред този сегмент от автомобилната индустрия ще има впечатляващ ръст.