Проектната компания Ай Си Джи Би (), която отговаря за реализацията на интерконектора Гърция-България, е най-новият оператор на платформата ПРИСМА (PRISMA). Ай Си Джи Би подписа договор с "ПРИСМА Юропеън капасити платформ" (PRISMA European Capacity Platform GmbH) - водеща европейска търговска платформа за предлагане на капацитет, отбелязвайки ключов етап в подготовката за пускането на газопровода в търговска експлоатация, съобщиха от компанията.

В съответствие с решението за освобождаване и задължението да предлага своя неосвободен капацитет посредством пазарно базирани процедури съгласно европейския Регламент 459/2017, Ай Си Джи Би ще предлага на търг свободния капацитет на интерконектора в точките за междусистемна свързаност с ДЕСФА (DESFA) и ТАП (TAP) в Гърция чрез PRISMA.

"Капацитетът на газопровода IGB (междусистемната газова връзка Гърция-България - бел. ред.) е 3 млрд. кубични метра годишно в посока от Гърция към България и може да бъде увеличен до 5 млрд. кубични метра годишно, което позволява реверсивен пренос на газ, ако има пазарен интерес.

В момента половината от капацитета на интерконектора вече е резервирана - общо 1,57 млрд. кубични метра.

Четирима от петимата търговци, които са запазили капацитет в тръбата, за първи път стъпват на българския пазар и това ни кара да вярваме, че международният пазарен интерес към проекта ще продължи да расте, особено след старта на търговската експлоатация", коментира изпълнителният директор на Ай Си Джи Би от българска страна Теодора Георгиева.

По думите на изпълнителният директор вписването на Ай Си Джи Би като оператор за пренос на природен газ в платформата PRISMA ще позволи на проектната компания да се насочи и към нови пазари, което допълнително ще засили позициите на България на енергийната карта на региона.

В момента PRISMA свързва общо 19 пазара и работи с над 40 инфраструктурни оператора. Платформата оперира с над 660 търговци, което позволява на преносните оператори да предлагат своите продукти на пазара по прозрачен и недискриминационен начин, се посочва в съобщението.

"Присъединяването на Ай Си Джи Би към PRISMA представлява важна стъпка към интегрирането на източноевропейския пазар в нашата утвърдена общност от европейски оператори, като по този начин се повишава хармонизацията и прозрачността на газовия пазар", заяви управляващият директор на PRISMA Гьотц Линке.

Газопроводът IGB е от ключово значение за повишаване сигурността на доставките и за осигуряване на диверсификация на източниците на природен газ за България и за региона на Югоизточна Европа.

Към момента всички усилия остават насочени към въвеждане на интерконектора в търговска експлоатация през юли 2022 г., изтъкват от проектната компания Ай Си Джи Би.