"Веолия" стартира проект за най-голямата биорафинерия, която ще произвежда въглеродно неутрален биометанол от мелница за целулоза, разположена във Финландия. Проектът ще позволи да се разгърне потенциала на този алтернативен източник на суровина за биогорива, който почти не е проучван досега.

Рафинерията, разработена в тясно сътрудничество с Metsä Fibre, най-големият производител в света на пулп от иглолистна дървесина и значим световен производител на нарязан дървен материал, се базира на иновативната концепция на "Веолия" за производство в промишлен мащаб на биометанол, получен от биопродукти, който интегрира безопасното пречистване на суров метилов алкохол в производството на целулоза.

Процесът ще допринася за енергийната сигурност на Европа, като в същото време подкрепя амбициите за декарбонизация на транспорта в Европейския зелен пакт, тъй като технически чистият въглеродно неутрален биометанол е нов източник на устойчиво нисковъглеродно гориво, което заменя изкопаемите горива.

Рафинерията, която "Веолия" ще притежава и експлоатира, ще бъде изградена в съседство и частично на площадката на завода на Metsä Fibre в град Аанекоски, Финландия. С годишен производствен капацитет от 12 000 тона, заводът, който предстои да влезе в експлоатация преди 2024 г., ще позволи да се намалят емисиите на въглероден диоксид с до 30 000 тона годишно. Инвестицията от 50 милиона евро е финансирана и с безвъзмездна помощ от финландското Министерство на икономиката и заетостта.

"Нашият проект за биорафинерия с Metsä Fibre съответства на стратегията на "Веолия" да развива затворен енергиен цикъл на местно ниво, което позволява декарбонизация и задоволяване на енергийните нужди. Това илюстрира възможността ни да действаме като фактор в улеснение на екологичната трансформация чрез индустриална интеграция, обхващаща няколко сектора, да разработваме мащабируеми и устойчиви решения за локално производство на въглеродно неутрални горива", коментира Естел Бръшляноф, Главен оперативен директор на "Веолия". "Предимството на нашата индустриална концепция е, че може да се осъществи в около 80% от мелниците за целулоза по света. Има потенциала да осигури допълнителни местно генерирани суровини от въглеродно неутрален биометанол за биогориво от около 2 милиона тона."

През 2021 г. групата "Веолия" доставя водоснабдителни услуги на 79 млн. души, канализационни услуги - на 61 млн. души, произвежда почти 48 млн. МВтч електроенергия и рециклира 48 млн. т отпадъци. "Веолия Енвиронман" (вписана в Paris Euronext: VIE) отчита консолидиран приход от 28 508 млрд. евро през 2021 г. От 9 ноември 2010 г. "Веолия" притежава мажоритарен дял (77,11 на сто) във ВиК оператора с преобладаващо частно участие "Софийска вода", 25-годишна концесия (до 2025) за експлоатация и поддръжка на ВиК мрежата на София чрез публично-частно партньорство. Компанията предоставя ВиК услуги, като обслужва 1,4 милиона души на територията на община София.