Инвестирането на фондовите пазари може да бъде, както вълнуващо, така и доста разочароващо. Това важи в пълна степен за начинаещите инвеститори, които често се доверяват за вложенията си на приятели и/или роднини.

Кои са най-лошите грешки, които можем да направим?

Инвестиране без план

Инвестирането днес е много лесно и достъпно. Дори със суми от порядъка на 100 или 200 лева можем да купим дялове от взаимен фонд или борсово-търгуван фонд, а защо не и акции от отделна компания.

Днес опциите пред нас са хиляди, ето защо е добре да знаем какъв тип инвеститор сме, какви загуби сме склонни да понесем и дали средствата, които влагаме ще са ни нужни след определен период от време.

Това ще ни помогне да се спрем на правилното за нас вложение.

Покупка на популярни книжа

Манията по определени книжа е една от най-големите грешки, която можем да допуснем. Това че дадена акция е поскъпнала с над 100% за определен период определено не означава, че перспективите пред нея са все още много добри. По-вероятно е акцията вече да е реално оценена, което означава, че тя или ще поевтинее, или ще забави своя ръст в бъдеще.

Да купиш акции само от една компания

Част от начинаещите инвеститори влагат всичките си средства в една определена компания. Доколко обаче сте сигурно в своя избор? Какво ще направите, ако книжата загубят 10 или 20% от стойността си?

Прекалена диверсификация

Експертите по лични финанси препоръчват да имаме диверсифициран портфейл. Това означава, че средствата ни трябва да са разпределени между няколко компании. Не бива обаче да влагаме пари в 5 или 10 дружества, ако инвестираните суми са минимални.

Не знаете в какво сте инвестирали

Редица от великите инвеститори в света не влагат пари в бизнеси, които не разбират. Същото би трябвало да важи и за всеки начинаещ инвеститор. Съсредоточете се върху компании, които са ви познати и знаете как работят, колко печелят и какви дивиденти изплащат.

Покупки след препоръка

Винаги ще се намери кой да ни даде съвет за инвестиции - богат роднина, приятел, колега, съсед. Имайте предвид, че "приятелските съвети" често се оказват губещи. Ето защо трябва да приемате подобни съвети само от лицензираните за това хора - брокери, анализатори и експерти по лични финанси.

Проверявате стойността на вложението си ежедневно

Инвестирането е дългосрочен процес. Препоръчва се това да се прави с 5 или 7-годишен хоризонт, а защо не и 10+ години.

Ето защо не е препоръчително да следите ежедневно инвестициите си. Оставете парите да работят за вас.

Не разполагате с авариен фонд

При положение, че не разполагате с пари в авариен фонд, не би трябвало да влагате пари на фондовите пазари. Това би означавало, че ще трябва да се разделите с вложението си, в случай на необходимост от пари.

Често експертите препоръчват да имаме заделени пари, които ще ни стигнат за 3-6 месеца без работа.

Нетърпеливи сте

Много инвеститори реализират доходност от 10% и бързат да продадат. Това е страхотно, но имате ли план къде да вложите парите си?

Ако сте дългосрочен инвеститор би трябвало да правите като Уорън Бъфет. Вече десетилетия той е един от най-големите акционери в Coca-Cola, което му носи стотици милиони долари годишно.

Поемате твърде много риск

Инвеститорите с малко средства често са склонни да поемат голям риск, заради по-високата евентуална доходност. Често обаче най-рисковите вложения са и тези, които могат да ни занулят.

Ето защо е добре да влагаме пари, които можем да си позволим да загубим. Ако го правите дългосрочно и с точно определена цел, резултатите ще дойдат с течение на времето. 

*Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Инвеститорите трябва да имат предвид, че инвестициите носят рискове и е необходимо да се запознаят обстойно с информация за планираната инвестиция или да потърсят професионален съвет за своите инвестиционни решения.