Терминалът за втечнен природен газ (LNG) в Александруполис, който се изгражда от консорциума Gastrade, в който 20% дял има и "Булгартрансгаз", ще получи безвъзмездна помощ от 166,7 млн. евро (199 млн. щатски долара). Средствата са одобрени от Европейската комисия, а в аргументите се посочва, че проектът ще подобри сигурността и диверсификацията на енергийните доставки в Югоизточна Европа.

Отпускането на средствата е необходимо и няма да наруши конкуренцията на пазара. Средствата ще бъдат получени от Gastrade, консорциум между гръцката компания Copelouzos и DEPA и българския преносен оператор "Булгартрансгаз".

"Новият терминал за втечнен природен газ в Александруполис ще допринесе за постигане на целите на ЕС по отношение на сигурността и диверсификацията на енергийните доставки. Подкрепата по гръцката мярка ограничава помощта до необходимото за осъществяването на проекта. Налице са и достатъчно предпазни мерки, които гарантират, че потенциални нарушения на конкуренцията са сведен до минимум", коментира изпълнителният вицепрезидент на ЕК Маргрете Вестагер.

Терминалът за LNG газ ще има капацитет за регазификация от 5,5 млрд. куб м газ годишно и и капацитет за съхранение от 170 000 млрд. куб м. Очаква се терминалът да започне да функционира през 2023 г., като се присъедини към съществуващия терминал за втечнен природен газ в Гърция в Ревитуса, в очакване на окончателно инвестиционно решение.