С решение на Министерския съвет се фиксират количествата втечнен природен газ, които "Булгаргаз" ЕАД ще резервира от терминала до град Александруполис, Гърция - 5 300 000 MWh/година (около 500 млн. куб. м. на година), съобщи пресслужбата на кабинета.

С акта се удължава и периодът, за който се резервират количествата на десет години. Предвижда се крайният срок за подаване на оферти в обвързващата фаза на процедурата по пазарен тест за резервиране на капацитет в терминала да приключи до 10 март 2020 година.

Българската страна, чрез "Булгартрансгаз" ЕАД ще участва като акционер в проектната компания "Газтрейд" С.А., която осигурява развитието на проекта за изграждане на новия LNG терминал до Александруполис. Участието на България в проекта е в изпълнение на политиката за диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ с цел гарантиране на енергийната сигурност и постигане на конкурентни цени за българските потребители, се посочва в прессъобщението.