"Бомбардие транспортейшън" ГмбХ, ДЗЗД "Сименс Трон", консорциум "Екселор-Е.Л." и "Щадлер рейл Валенсия" С.А са кандидатите, подали заявление за участие в процедура "Доставка и гаранционна поддръжка на 10 броя новопроизведени магистрални електрически локомотиви за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД", съобщиха от пресцентъра на "Холдинг БДЖ" ЕАД.

Това е станало ясно на официалното отваряне на заявленията за участие, подадени в обявения срок.

Проявеният интерес от страна на водещи компании в производството на подвижен жп състав е добър знак при полагането на усилия за повишаване устойчивостта и качеството на предлаганата услуга от "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, посочват от дружеството.

Прогнозната стойност на поръчката е 57 501 402 лв. без ДДС, като след разглеждане на документацията на подалите заявления участници, процедурата ще продължи на етап подаване на технически и ценови оферти.

Планираното приключване на поръчката е до края на март 2020 г., а предполагаемата доставка на първите нови локомотиви е до 18 месеца след подписването на договора.

Прави впечатление участието на "Бомбардие" (Bombardier Inc.) - канадска корпорация, лидер в световното производство на продукти за железопътния транспорт. 

Преди два дни "БДЖ - Пътнически превози" подписа договора за ремонт и поддръжка на електрическите и дизеловите мотриси "Сименс" с избрания изпълнител "Алстом транспорт С.А.". Процедурата, по която е подписан договорът е: "Извършване на техническа поддръжка за 5-годишен период на дизелови мотрисни влакове серия 10 и електрически мотрисни влакове серии 30 и 31, собственост на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД".