По предварителни данни, в резултат на по-високите цени на природния газ и въглеродните емисии спрямо заложената прогноза в ценовото решение на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/, към края на октомври 2021 г. "Топлофикация София" ЕАД ще има недовзет приход в размер на 33,1 млн. лв. Това посочват в сравнителна графика на сайта си от столичното топлофикационно дружество, предаде БТА.

Припомняме, че на 1 юли КЕВР утвърди пределни цени на топлинната енергия за всяко топлофикационно дружество, след извършен регулаторен преглед и прилагане на ценообразуващия модел за периода 1 юли 2021 г. - 30 юни 2022 г. За битовите клиенти на топлофикационните дружества с първичен енергиен носител природен газ регулаторът утвърди за клиентите на "Топлофикация София" ЕАД цена от 98,48 лв. за мегаватчас /MWh/. За квотите въглероден диоксид КЕВР определи прогнозна цена през новия регулаторен период в размер на 51 евро за тон. Справка в сайта на Лондонската междуконтинентална борса /ICE/ показва, че към момента действащата спотова цена надвиша 60 евро за тон емисии.

В сравнителната графика от "Топлофикация София" е посочено, че за юли цената всъщност в 102,14 лв./MWh. Според изчисленията на топлофикационното дружество цената за август е станала 112,29 лв./MWh, за септември - 126,85 лв./MWh, докато за октомври се очаква да достигне 157,89 лв./MWh.

Сравнението е между утвърдената от КЕВР цена на топлинната енергия с решението от 1 юли и реалната цена за периода, определена по методиката на КЕВР, прилагайки утвърдената цена на газа за месеца с решение от 1 октомври 2021 г. и актуалната борсова спотова цена на въглеродните емисии за периода, уточняват от "Топлофикация София".

Общо недовзетият приход към 31 октомври 2021 г. се очаква да бъде 33 094 503 лв., сочи графиката, изготвена от столичното топлофикационно дружество.

 

Източник: "Топлофикация София"