"Сименс" (Siemens) ще увеличи и разшири своите ангажименти в областта на устойчивото развитие, съобщи БТА, като се позова на информация от компанията. С публикуването на новия си Доклад за устойчивост, обхващащ екологичното, социалното и корпоративното управление (ESG) за финансовата 2022 г., компанията обяви още по-амбициозни цели за собствената си декарбонизация, както и нови, мащабни инвестиции.

"Устойчивостта е ключова част от нашата стратегия. Ние сме технологична компания с уникално портфолио, което подкрепя нашите клиенти в техните все по-смели ESG амбиции", каза Роланд Буш, президент и главен изпълнителен директор на Siemens AG.

"Ние твърдо вярваме, че технологията е отговорът за изграждането на едно устойчиво бъдеще. Чрез рамковата концепция DEGREE - нашия 360-градусов подход към ESG приоритетите - ние сме посветени на създаването на по-добро бъдеще. За да постигнем тази цел, инвестираме в портфолиото ни и прилагаме нашите технологии в собствените ни операции. В същото време нашите продукти и решения помагат на клиентите да постигнат своите цели за устойчивост и да решат специфичните си предизвикателства, умножавайки въздействието върху икономиките и обществата", заяви Джудит Вийзе, главен директор "Хора и устойчивост" и член на Управителния съвет на Siemens АГ.

"Сименс" дефинира своите екологични, социални и управленски цели (ESG) в стратегическата рамкова концепция DEGREE. Технологичната компания следва холистичен подход в своите шест области на действие: декарбонизация, етика, управление, ефективност на ресурсите, справедливост и пригодност за заетост - със строги и измерими показатели.

Компанията отчита добър напредък към достигане на нетна нула в собствените си операции до 2030 г. и в намаляването на своите оперативни емисии на CO2 с 46 процента в сравнение с изходните нива от 2019 г., изтъкват от "Сименс".

Компанията иска да ускори значително този процес и си е поставила междинна цел за намаляване на емисиите на въглероден двуокис в собствените си операции с 55 на сто в сравнение с нивата от 2019 г. до края на фискалната 2025 г. Siemens също така увеличава своята цел за намаляване на CO2 от 50 процента на 90 на сто до 2030 г. в сравнение с 2019 г.

За да постигне това, концернът ще инвестира 650 милиона евро в собствената си декарбонизация до 2030 г. Чрез ангажимента си към инициативата Science Based Targets initiative (SBTi), Siemens подкрепя целта на Парижкото споразумение за климата и дава своя принос за ограничаване на изменението на климата до 1,5 градуса по Целзий.

"Сименс" също така отбелязва значителен напредък по отношение на ефективността на ресурсите. Така например през финансовата 2022 г. компанията е намалила отпадъците си в депата с 12 процента и е увеличила дела си на рециклиране на материали в общите отпадъци, се посочва още в съобщението.