Румъния направи днес крачка напред за довършване на единствената си атомна централа "Черна вода", която към момента осигурява около 20 процента от енергийния микс на страната. Представители на правителството подписаха с националната компания "Нуклярелектрика", която е оператор на централата, Споразумение за подкрепа за развитие на стратегическия проект за трети и четвърти блок на АЕЦ "Черна вода". Документът уточнява задълженията на румънската държава за осигуряване на необходимите условия за осъществяване на проекта, включително финансови и законодателни, съобщиха местните медии.

"Развитието на трети и четвърти блок на АЕЦ "Черна вода" е инвестиция, необходима за бъдещето на Румъния", заяви днес премиерът Николае Чука на церемонията по подписване на споразумението.

Единствената атомна централа на Румъния произвежда около една пета от електроенергията в страната с два реактора CANDU, канадско производство, които бяха пуснати в експлоатация съответно през 1996 г. и 2007 г. Първоначалните планове за централата са предвиждали четири реактора, в един момент е бил планиран и пети, но са завършени само първите два. През 2015 г. Румъния планираше да изгради два допълнителни блока на АЕЦ "Черна вода" с помощта на китайски инвеститори, но този план беше изоставен през 2020 г., когато Румъния и САЩ постигнаха споразумение за предоставяне на достъп на Румъния до американски ядрени технологии.

През ноември миналата година в рамките на конференцията на ООН за климата COP27 в египетския курорт Шарм ел-Шейх министърът на енергетиката на Румъния Вирджил Попеску и президентът на американската банка за експорт-импорт (EXIM) г-жа Рета Джо Луис подписаха споразумение, което предвижда използване на технологии и финансиране от САЩ за удвояване на капацитета на АЕЦ "Черна вода". Съгласно споразумението банка EXIM ще предостави кредит в размер на над 3 млрд. долара за добавяне на два нови реактора към атомната електроцентрала на река Дунав.

Днес премиерът Николае Чука подчерта, че Румъния продължава да разчита на подкрепата на САЩ за развитието на програмата си за ядрена енергия за граждански цели в съответствие с европейската визия за опазване на околната среда и целите за декарбонизация.

"Американското финансиране от 4 млрд. долара и вече завършеното въвеждане в експлоатация на симулатора за SMR (Small Modular Reactors - малки модулни реактори) в Политехническия университет в Букурещ осигуряват както финансовите ресурси, необходими за стартирането на първия по рода си проект, след този в САЩ, така и достъп до високи технологии за днешните румънски студенти, бъдещите експерти, които ще работят с тези източници на енергия", каза Чука на церемонията, визирайки плановете за изграждане в Румъния на атомна централа с малки модулни реактори (SMR).

Румъния е първата страна в Европа, която планира да използва технологията на малки модулни реактори. През месец май т.г. американската компания "НюСкейл" (NuScale), която предстои да внедри в Румъния тази технология, и румънската национална компания за атомна енергия "Нуклярелектрика" (Nuclearelectrica) откриха в Политехническия университет в Букурещ център, който ще подготвя инженери за бъдещите SMR централи в Румъния.

Този проект, както и довършването на АЕЦ "Черна вода", следва да помогнат на Румъния да изпълни целите, с които се е ангажирала за намаляване на емисиите на газове с парников ефект. Според премиера Николае Чука това ще превърне Румъния в лидер на чистата и безопасна енергия.

По данни, представени от министъра на енергетиката Вирджил Попеску, около 60 процента от сегашния енергиен микс на Румъния е чиста енергия, т.е. не произвежда емисии на въглероден диоксид. Делът на ядрената енергия е 20 процента, а останалите 40 процента идват от големи водноелектрически централи и възобновяема енергия - вятърна и фотоволтаична. Румъния си е поставила за цел да увеличи до 2031 г. дела на атомната енергия в енергийния си микс до 36 процента.

"През последните години успяхме да направим важни стъпки във всичко, което означава защита на румънските потребители, развитие на енергийната система и постигане на целта ни за енергийна независимост", заяви днес премиерът Николае Чука. Според него дългосрочните планове и инвестициите, които прави Румъния, ще гарантират задоволяване на все по-нарастващите нужди на икономиката и обществото.

"В този контекст изграждането на блокове 3 и 4 в Черна вода е необходима инвестиция за бъдещето на Румъния и ще покрие повече от една трета от очакваните енергийни нужди за периода 2030-2031 г.", заяви Чука на церемонията по подписване на споразумението за подкрепа на проекта.

Сред социалните ползи от проекта премиерът посочи запазването на над 20 000 работни места.

"Европа и целият свят са загрижени за осигуряването на достъпна и екологична енергия за гражданите и икономиките", отбеляза румънският премиер и обърна внимание и на европейското финансиране за Румъния в тази насока.

"Приветствам решението, взето от Фонда за модернизация на ЕС, да инвестира 2,4 млрд. евро за стимулиране на екологичния преход. С допълнителни инвестиции в размер на 1,1 млрд. евро Румъния е основният бенефициент на това решение", каза на церемонията днес Николае Чука.

Споразумението за подкрепа за развитие на стратегическия национален проект за трети и четвърти блок на АЕЦ "Черна вода" бе подписано от министъра на финансите, министъра на енергетиката, директора на националната компания "Нуклярелектрика" и генералния секретар на правителството.

Министърът на енергетиката Вирджил Попеску поясни, че съгласно споразумението румънската държава, чрез Министерството на финансите, ще предприеме необходимите стъпки за финансиране на проекта, включително чрез предоставяне на държавни гаранции на финансиращите го. В документа са разписани задачите и ангажиментите на различните министерства с цел осъществяване на проекта за завършване на АЕЦ "Черна вода".