На днешното си заседание Управителният съвет на БСК избра за изпълнителен председател на камарата Радосвет Радев - изпълнителен директор на "Дарик радио" АД.

Избора бе наложен след смъртта на Божидар Данев на 28 май 2018 г.

Радосвет Радев е роден на 21 юли1960 г.

Завършил е Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Специализирал е маркетинг и мениджмънт в САЩ.

Работил е последователно в Софийски градски съд и в Програма "Христо Ботев" на Българското национално радио.

През 1992 г. създава "Дарик Радио". Към момента е Изпълнителен директор на "Дарик Радио" АД, "Дарик - офиси и хотели" АД и "Бул-маш" АД. Председател е на Съвета на директорите на "Геология и геофизика" АД, "Дарик имоти България" АД и "Доверие-Капитал" АД. Член е на Съвета на директорите на "Доверие-Брико" АД и на КК "Албена" АД. Член е на Надзорния съвет на "Медика" АД и на "Доверие - Обединен холдинг" АД, както и на УС на "Елит" АД-Павликени.

През 1989 г. е сред основателите на първите съюзи на частния капитал в България, а от 1991 г. е член на Управителния съвет на БСК.

Женен, с четири деца.