"Булгаргаз" ще продължи и през април тенденцията за по-ниски цени на газа. Това каза Николай Павлов, изпълнителен директор на държавното газово дружество, по време на общественото обсъждане на предложените цени на природния газ от 1 април, проведено на 25 март в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Обсъжданият доклад на работната група на регулатора бе публикуван по-рано на страницата на енергийния регулатор.

Изпълнителният директор на "Булгаргаз" посочи още, че в доклада на работната група на КЕВР потвърждава коректността на газовото дружество по отношение на образуване на цената на синьото гориво.

Предложението на "Булгаргаз" е цената на газа през април 2021 г. да е 32.32 лв. за MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Трябва да се отбележи, че предложената от обществения доставчик цена за месец април е по-ниска с оповестената в началото на февруари прогнозна стойност от 33.41 лв. за MWh. Спрямо утвърдената от КЕВР цена за март, синьото гориво през април ще поскъпне с 3.68 лв., тъй като регулаторът утвърди цена от 28.64 лв. за MWh от 1 март.

По думите на Павлов, "е видно, че цената е леко коригирана в посока намаление с размера на надвзетия приход за 2020 година. Предложената от "Булгаргаз" за утвърждаване от КЕВР цена на газа за месец април 2021 година отразява динамиката на котировките на петролните продукти, както и цените на европейските газови пазари".

"Следва да се отбележи, че цените на алтернативните на природния газ горива мазут и газьол, които формират петролната компонента от ценообразуващите формули бележат значително повишение - с приблизително 28 % за второто тримесечие на 2021 година спрямо прилаганите за първото тримесечие. Също така следва да се подчертае, че през зимния сезон, когато потреблението в страната е в пъти по-високо спрямо това през летния сезон "Булгаргаз" успя да предложи на българския потребител на природен газ, включително на българската индустрия цени, които са значително по-ниски от тези на европейските газови пазари, включително и тези в региона", обясни Павлов.

3е-news.net

Той посочи, че това станало възможно благодарение на ценовия микс на "Булгаргаз", формиран от всички източници на доставка. "Това ценово предимство за българския потребител изчислено през доставените количества е в приблизителен размер на 95 млн. лева, което представлява пряка подкрепа за българския потребител включително за българската индустрия", каза в заключение изпълнителният директор на "Булгаргаз" и подчерта, че тенденцията "Булгаргаз" да предлага цена на природния по-ниска в сравнение с европейските газови пазари и в региона ще продължи и през месец април 2021 година.

Държавното газово дружество трябва да предложи до 1 април в КЕВР окончателното си предложение за цена на природния газ от следващия месец, а регулаторът ще определи на закрито заседание окончателната цена. "На заседанието ще бъдат отчетени и промените в цените на синьото гориво за последните десет дни на март", уточни председателят на работната група към КЕВР Агапина Иванова.