"Автомагистрали" ЕАД има нов Съвет на директорите. Това съобщиха от държавното дружество, след като Търговският регистър вписа новото ръководство.

Важно е да отбележим, че новите членове на държавната компания са назначени след проведен конкурс, а не до провеждането на такъв.

Според информацията на сайта на "Автомагистрали" в Съвета на директорите остават досегашните му членове Десислава Христова (Изпълнителен директор) и инж. Иван Станчев (Изпълнителен директор). 

Новите членове в контролния орган са Владимир Трифонов (Председател на Съвета на директорите), Гено Георгиев (Заместник председател на Съвета на директорите) и инж. Филип Маркулиев (Член на Съвета на директорите).

От ръководната си длъжност в "Автомагистрали" е освободен Валентин Вълков.

Още с встъпването си в длъжност като служебен регионален министър Виолета Комитова предприе стъпки за рокади в "Автомагистрали" ЕАД.

Припомняме, че в началото на август с решение на Съвета на директорите на "Автомагистрали" ЕАД за изпълнителен директор на Дружеството бе определен инж. Иван Станчев. Председател на Съвета на директорите продължи да бъде Десислава Христова, а изпълнителният директор инж. Валентин Вълков, беше назначен за член на Съвета на директорите.

След като новият борд внесе в Агенцията по вписванията документите, смяната беше атакувана от изпълнителния директор на дружеството Стоян Беличев.