"Булгартрансгаз" и "Ю Джи Ес Дрилинг Чирен" подписаха договор за разширението на капацитета на подземното газово хранилище (ПГХ) "Чирен". Проектът е от общ интерес за Европейския съюз. Конкретният договор е за разширение на сондажния фонд на ПГХ "Чирен".

Намерението е да се увеличи обемът на активния газ до 1 млрд. куб. метра, както и на дневния капацитет на добив до 10 млн. куб. метра. Нагнетяването трябва да се увеличи до 8 млн. куб. метра на ден. Ще бъдат изградени нови надземни и подземни съоръжения, включително нова компресорна станция, 10 нови високопродуктивни експлоатационни и 3 наблюдателни сондажа, както и газопровод Чирен - Бутан.

Разширението ще позволи да се насърчи търговията с газ в региона, както и въвеждане на допълнителни източници, включително и втечнен природен газ (LNG).

Служебният министър на енергетиката Росен Христов каза пред журналисти след подписването, че разширението на газовото хранилище е в директна полза за крайния потребител и икономиката. По думите му първото е възможността на страната ни да съхранява обеми, които са около една трета от годишната консумация на България. Това дава сигурност дори в случаи на големи прекъсвания на доставките на газ страната ни да може да използва за няколко месеца съхранените количества. Финансовите ползи са в две направления. Едното е, че имайки такъв обем газохранилище, България ще може да се възползва от ниските цени на природен газ в месеците на ниско потребление. Директните ползи за държавното дружество "Булгартрансгаз" са таксите за услугите по съхранение, които ще получава. Освен това около 30 процента от парите, които ще бъдат инвестирани в разширението, са грантови. "Стратегически и чисто финансово този проект е от голямо значение за България", изтъкна министър Христов, цитиран от БТА.

Изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов обясни, че ще бъдат изпълнение три подпроекта на обща стойнсот около 500 млн. лева. Той уточни, че основните начини на финансиране са три - грантово финансиране (78 млн. евро) от Механизма за свързване на Европа, заем от страна на Българския енергиен холдинг (87 млн. лева), както и се работи за останалата част от финансирането да се получи заем от американски държавни институции.

Малинов отбеляза, че третата поръчка - за изграждане на допълнителен довеждащ газопровод, по който да се пренася газа от и към хранилището, е обжалвана. "Но ние сме спокойни. Ще изчакаме всички компетентни институции да се произнесат и да подпишем договора, което няма да се отрази на реализацията на проекта, тъй като този трети етап е най-лесният", заяви Малинов. Той припомни, че преди около месец беше подписан договорът за изграждането на надземните съоръжения - компресорната станция, измервателна станция и т.н. Днес беше подписан и договорът за подземната част от проекта - именно експлоатационните и наблюдателни сондажи.

Изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" обясни, че разширението на газовото хранилище върви в синергия в неговите три съставни части. Всички технологични съоръжения трябва да бъдат въведени в експлоатация в края на 2024 г. и началото на 2025 г., каза Владимир Малинов.