България започва ефективно да работи върху разширението на единственото си газово хранилище. Държавният газопреносен оператор "Булгартрансгаз" подписа днес договор за изграждането на модерна компресорна и газоизмервателна станция за разширение на капацитета на газохранилището. Договорът за компресорната станция ще бъде сключен с консорциум, активно участие в който има българската компания "Главболгарстрой". Повече от 25 години "Главболгарстрой" изгражда енергийната инфраструктура на страната. "Ще направим всичко възможно за доставка на най-високото технологично оборудване" - това заяви Калин Пешов, член на Надзорния съвет на компанията при подписването на договор днес. Той е за разширяване на наземната част от газохранилището "Чирен" (ПГХ Чирен). "Никога не сме правили компромиси с качеството и никога не сме закъснявали", заяви той, като отправи предварителна покана за след две години, когато обектът вече ще е готов.

Както стана ясно по-рано консорциум от фирми, начело с "Главболгарстрой", ще изгради разширението на надземната част на газохранилището "Чирен". Проектът стана част от тези от общ интерес на Европейския съюз. Договорът за разширение бе подписан на специална церемония на територията на самото газохранилище. От името на "Главболгарстрой" договорът бе подписан от изпълнителния директор Мая Пенчева, а от страна на "Булгартрансгаз" от Надя Стойкова. Партньори на "Галвболгарстрой" при разширението на газохранилището и в частност, изграждане на нова компресорна станция ще са американските компании Solar Turbines Europe и Honeywell. Стойността на договора е за близо 298 млн. лв. Дружеството Solar Turbines Europe ще отговаря за доставката, супервизията на монтажа и на въвеждането в експлоатация на нискоемисионните газотурбокомпресорни агрегати. Фирмата ще извърши и обучение на персонала на "Булгартрансгаз" как да работи правилно с новото оборудване. Honeywell от своя страна ще извърши доставка, супервизия на монтажа и на въвеждането в експлоатация на система за управление компресорните агрегати, както и обучение на персонала.

Новата компресорна станция, която постепенно ще замести работата на сега съществуващите машини, които са произведени преди повече от три десетилетия. Така старото руско оборудване ще бъде постепенно и поетапно обновявано. Компресорната станция, която функционира днес, е изградена през 70-те години на миналия век и е с изцяло с руско оборудване, обясни пред журналисти изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов. Компанията е собственик на газовото хранилище край врачанското с. Чирен. В момента "Булгартрансгаз" изпитва трудности да си доставя резервни части, нужни за поддръжката, обясниха от компанията. Стойността на поръчката е около 300 млн. лева. В заданието е предвидено построяване и въвеждане в експлоатация на нова компресорна станция, която да осигурява надеждна и непрекъсната работа в режим нагнетяване и добив на газ, както и нова газоизмервателна станция. Оборудването се доставя изцяло от американските компании.

Снимка: 3e-news.net

Проектът за изпълнение на наземната част предвижда поетапно увеличаване на капацитета на газохранилището, с цел постигане на по-големи обеми съхраняван газ, в това число повишени налягания в газовия резервоар, както и по-големи средни денонощни дебити за добив и нагнетяване.

"Този проект е важен не само за региона, но и за целия Европейски съюз. Подобно газохранилище е от голямо икономическо, политическо и екологично значение. Без енергия не можем да съществуваме. Трябва да осигурим сигурността на доставките, а в днешно време газа и енергията са използвани като оръжие. Трябва да намалим това влияние и това може да стане със съхранение. Страните от ЕС са все по-близо до изграждане на енергиен съюз. Независимо дали ни харесва или не, през следващите две десетилетия газа ще е необходим", заяви от своя страна Гюнтер Ферхойген, който оглави Международния консултативен борд на Главболгарстрой е официален гост на церемонията по подписването на договора.

Новата компресорна станция, която консорциумът от компаниите ще изгради ще може да поеме работата на съществуващите 24 сондажа, обясни още Владимир Малинов. Проектът за разширение на подземното газохранилище "Чирен" предвижда поетапно увеличаване на капацитета на единственото на територията на България газохранилище до 1 млрд. куб метра спрямо настоящите 500 млн. куб м. Ще бъде увеличен и дневния капацитет за добив до 10 млн. куб. метра на ден и нагнетяване до 8 млн. куб м на ден. Сега максималният дневен капацитет е 3,82 млн. куб м на ден, а максималният дневен капацитет за нагнетяване е 3,2 млн. куб м дневно.

Снимка: 3e-news.net

В рамките на проекта се предвиждат и създаването на 10 нови експлоатационни сондажа и 3 наблюдателни. Впоследствие ще бъде изграден и тръбопровода до с. Бутан. Както обясни Малинов, ВАС вече се е произнесъл по обществената поръчка, която беше спряна и изрази очакване, че до края на месеца ще бъде избран изпълнител за изграждането му.

"От технологична гледна точка изграждането на тръбопровода е по-лесно от това съоръжение. Там цикъла на доставка е с по-къс срок на съоръжение, докато компресорната станция зависи от много доставчици", каза Малинов.

Проектът "Разширение на ПГХ Чирен" е проект от общ интерес на Европейската комисия и се финансира от Механизма за свързване на Европа. ПГХ "Чирен" е единственото газохранилище на територията на България. Той е ключов инструмент за функционирането на газовия пазар в България, като покрива сезонните колебания в потреблението на природен газ в страната.

Проектът за неговото разширяване ще осигури необходимата гъвкавост и ефективност по отношение на управлението на доставките и ще улесни успешното навлизане на газовия пазар от алтернативни източници, особено LNG

Проектът за разширяване на ПГХ Чирен" стартира започна преди близо десетилетие. През 2015 г. започват реалните действия по проекта с подписване на договори за извършване на сеизмични проучвания както на територията на ПГХ "Чирен", така и на над 20 000 поземлени имота в близост до бившето находище.

Снимка: 3e-news.net


Материалът е изготвен със съдействието на Главболгарстрой.