Националният статистически институт (НСИ) обяви резултатите от анкета, според които едва 3.4% от управителите на места за настаняване смятат да ги затворят. В същото време почти 57% от мениджърите категорично ще запазят дейността си дори и при намален обем.

През април 49.1 на сто от анкетираните управители на места за настаняване смятат да предложат на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации. Същевременно 62.9 на сто от тях имат намерение да намалят цената на пакетните услуги, а 46.7 на сто - на нощувката.

По отношение на наетия персонал 37.2 на сто от ръководителите са предприели като мярка "неплатен отпуск", следвана от "освобождаване/съкращаване" - 36.8 на сто, и "платен отпуск" - 31.7 на сто. От мярката "60/40" са се възползвали 19.8 на сто от мениджърите, като 10.8 на сто от тях са приложили "дистанционна форма на работа" или "намаляване на възнагражденията на персонала".

През април по-голяма част от управителите (82.3 на сто) съобщават за намаление в приходите от дейността си спрямо предходния месец, а 16.5 на сто от тях посочват, че няма промяна.

В краткосрочен план (през следващия един месец) 40.8 на сто от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат "до 50 на сто" от разходите за дейността със собствени средства, 16 на сто от тях - "до 100 на сто", а 42 на сто от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами.

По отношение на бъдещата активност на мястото за настаняване в краткосрочен план през април 56.6 на сто от ръководителите смятат да продължат да работят макар и с намален обем, 24.3 на сто очакват временно да преустановят дейността си, а 13.5 на сто очакват да продължат дейността си, както преди извънредното положение. Едва 3.4 на сто прогнозират да я прекратят.

През май НСИ продължи месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на извънредното положение и последвалата епидемиологична обстановка в страната.

В анкетното изследване "Места за настаняване" са включени 1 725 категоризирани хотела, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване (вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване) с над 10 легла, които са функционирали през април 2020 година. Участието в изследването е доброволно, като в периода от 7 до 22 май беше предоставена информация от 786 места за настаняване (45.6% от анкетираните), се казва в пояснението на НСИ.