Печалбата след данъци на АЕЦ "Козлодуй" за деветте месеца на годината е достигнала 1,36 млрд. лева. Това е увеличение с 90% спрямо печалбата за предходната година за същия период, става ясно от междинния финансов отчет на дружеството.

От данните се вижда още, че приходите от продажбата на електроенергия се повишават в пъти и са за над 5 млрд. лева. Справката показва, че за същия период на миналата година приходите са били за 1,5 млрд. лева.

Разходите на компанията обаче също се покачват, включително и за вноските към държавния бюджет за подкрепа на бизнеса чрез механизма за таван на цените. Перото "Други разходи" се е покачило най-драстично за разглеждания период като е достигнало 2,9 млрд. лв. за деветте месеца на годината. През миналата година тези разходи са били са 247 хил. лв.

От данните става ясно, че плащанията на АЕЦ "Козлодуй" към трите основни фонда са се увеличили с 240% спрямо деветте месеца на 2021 г. Сега плащанията са за почти 750 млн. лева. А трите структури са фондовете "Радиоактивни отпадъци", Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и "Сигурност на електроенергийната система". Другите плащания към държавния бюджет, включително и данъците, достигат 925,3 млн. лева, става ясно още от отчета.

3e-news.net